югоизточен обход

Седем оферти за югоизточния обход на Пловдив

Отворени са офертите на кандидатите в обществената поръчка за определяне на изпълнител при строителството на югоизточния обход на град Пловдив, с дължина 4,8 км. С изграждането на обхода транзитният поток...

30 Март 2021

Обратно нагоре ↑