Иван Николов

Иван Николов, Concentrix: Модерните офис сгради и интернет инфраструктурата имат огромен принос за развитието на бизнеса

ΙΤ/BPO/knowledge-intensive индустриитеПрез последните няколко години въпреки трудностите и многото неочаквани събития перспективите са добри и индустрията продължава да се разраства и развива в добра посока...

14 Август 2022

Обратно нагоре ↑