цифровизация на строителния сектор

Започва обществено обсъждане на Стратегията за цифровизация на строителния сектор с хоризонт 2030

Проектът на Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор и Пътната карта за изпълнението ѝ са публикувани за обществено обсъждане. Тя е с хоризонт на изпълнение до 2030 година и...

07 Декември 2022

Обратно нагоре ↑