Градът | 07 Октомври 2009

Променливи тарифи разколебават инвеститорите в слънчева енергия

Обратно нагоре ↑