Градът

"За мравките и хората": Конкурсът за централната градска част на град Добрич

Изработване на цялостна концепция за развитие, благоустройство и дизайн на централната градска част на град Добрич и разработване на идеен проект за бул. "25-и септември", пл. "Възраждане" и пл. "Свобода"

28 архитектурни бюра от цял свят участваха в международния конкурс на община Добрич за преустройство на градския център. Жypитo ĸлacиpa нa пъpвo мяcтo ĸoнцeпциятa нa ĸoнcopциyм Рlасеmаkе - Dеѕіgn Grоuр Ѕtudіо зa тpaнcфopмaция нa плoщaдa c мнoгo зeлeни плoщи, мecтa зa cpeщи и игpи. Ha втopo мяcтo e ĸoнcopциyм "Eни ĸaлъp", "Πoни apxитeĸти", "HCCH дизaйн". Ha тpeтo e "Πpoeĸтaнтcĸo бюpo Aлбeнa". Двете поощрителни награди са присъдени на студио „Забриские“ от Белград и студио „Захе“ от Варна. От подалите предложения 28 eĸипa 6 пpeдлoжeния бяxa диcĸвaлифициpaни. Организатор на конкурса е дружеството Optimistas - арх. Явор Панев и адв. Цвета Йоцова.

До края на декември всички граждани на Добрич имаха възможност да разгледат конкурсните участия и да изразят своето мнение чрез онлайн анкета. Идейните проекти бяха представени пред общинския съвет, който излезе със становище за сключване на договор с класирания на трето място екип. През януари и февруари т.г. е проведена процедура за обществена поръчка по договаряне с тримата класирани на първо място, в която на първо място е класирано "Проектантско бюро Албена".

Обект на конкурса е обществено пространство 124 декара. На първия етап при реализиране на ремонта ще бъде обновена само пешеходната зона с площ 44 декара. Πpoгнoзнaтa инвecтиция e 9.4 млн. лв. c oбщинcĸи ĸpeдит. Настоящите конкурс и процедура следват ремонта на центъра на града през 2011 г. с европейски средства.

Условията

Откритият международен анонимен конкурс е обявен на 5 август, срокът за предаване на проектите е 30 ноември, резултатите бяха обявени на 19 декември. Желанието ни е да предизвикаме участниците да изложат своите идеи, да дадат свобода на въображението си и да представят своята концепция за обновяването и развитието на централната градска част на Добрич, се казва в обявата на конкурса - честно състезание на идеи и концепции.

Целта на конкурса е намиране на цялостна и устойчива концепция за преосмисляне на централната градска част на град Добрич в обхвата на Зона А - бул. "25-и септември", за обхвата на Зона Б - пл. "Свобода" и пл. "Възраждане", да се разработи идеен проект.

Премиите в конкурса са 50 хил. лв., 40 хил. лв., 30 хил. лв., съответно за първо, второ и трето място, две поощрителни награди и възможност за възлагане изработката на технически и работен инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор на стойност 450 000 лв. без ДДС.

Журито

Конкурсът се оценява от деветчленно международно жури с председател арх. Любо Георгиев и участници д-р Фалма Фшази (организатор на конкурса за площадното пространство на Тирана), известни експерти по урбанизъм като арх. Рудолф Граф, арх. Александър Книър, арх. Георги Бачев (проекти на важни публични пространства във Варна), проф. д-р арх. Нора Ломбардини, арх. Велимир Георгиев (пешеходната зона на Стара Загора), арх. Камен Жейнов (бивш главен архитект на Каварна) и инж. Пенчо Керванов, зам.-кмет на община Добрич.

Арх. Явор Панев и адв. Цвета Йоцова, "Оптимистас", организатор на международния анонимен архитектурен конкурс

198 регистрации и 28 подадени проекта от Полша, Сърбия, Словения, Турция, Израел, Грузия, Египет, Мексико

- Арх. Панев, може ли да разкажем за Optimistas и за идеята за международния конкурс за градския център на Добрич?

- По идеята за конкурс за централната градска част на Добрич се работи от много години. Още когато се проведе конкурс за пазара на Добрич през 2019 г., на който ние помагахме, се говореше за целия център. Когато ни поканиха да организираме конкурса, вече имаше подготовка. Бяха направени анкети, имаше заседания на комисия, която постави основните проблеми на територията и даде основа за заданието. Въпреки това задачата се оказа много, много сложна. Обемът беше огромен и си дадохме сметка, че е непосилен, затова в процеса на работа разделихме задачата на две - концепция за цялата територия и идеен проект за по-малкия обем. И пак беше тежка задача. Заданието е изтегляно над 1500 пъти, имаме 198 регистрации в сайта на конкурса на реални хора, но накрая бяха  подадени 41 документа, от които реално подадоха 28 проекта. Много екипи се отказаха по време на конкурса. Задачата се оказа твърде голяма и даже тези 4 месеца за работа не бяха достатъчни. Даваме си сметка, че такава тежка задача за целия център на един град не е по възможностите на много екипи. Но все пак имаше голям интерес и това даде резултат. Можем само да поздравим за смелостта всички участници, както и общината за доверието, което ни гласува, и цялата процедура, която се проведе. Беше голямо предизвикателство.

- Каква е световната практика при такъв тип конкурси?

- Световната практика за организирането на международен открит анонимен архитектурен конкурс е предизвикателство за всички участници в процеса по провеждането му и изисква многократен диалог между всички страни от дефинирането на заданието и при следващата фаза за избор на конкретен проект и неговото доразвиване.

За съжаление в България провеждането на конкурси е по-скоро екзотика, отколкото правило, но можем да дадем няколко примера, които се доближават до световната практика - успешно проведеният конкурс за сграда на "Карин дом" във Варна, конкурсът за библиотеката във Варна, която не се реализира поради липса на финансов ресурс, конкурсът за "Топлоцентралата" в столицата, която вече функционира, конкурсите за площад "Света Неделя" в столицата, за центъра на КК "Боровец" - "Златния триъгълник", и др.

Ключово за написването на силно задание е да се обхванат всички проблеми на територията и да се приведат във вид, лесно разбираем от бъдещите международни участници, за да могат да усетят максимално добре територията. Деликатно е докъде се дава насока, за да се остави място за креативната интерпретация. 

Разгласяването на конкурса стъпи на международна реклама в издания, насочени към организиране на конкурси в целия свят, и социалните медии.

Много важен елемент от цялостното провеждане на конкурси е авторитетното жури като гарант на безпристрастния избор. Четирима от журито не бяха от България, което допринася за доверието на участниците. Журирането беше изключително тежко освен заради големия обем на конкурсната задача и заради многото добри проекти.

Журиращите имаха пълна свобода в оценките си. Първия ден самостоятелно поставиха оценки по критериите от конкурсната програма.

През втория ден им съобщихме временното класиране, като бяха обсъдени първите десет проекта и всеки журиращ имаше възможност да обърне внимание на проекти, останали на по-задна позиция, но все пак са им направили впечатление. Оценяването беше след обсъждане.

На третия ден отново се прегледа класирането и журиращите се спряха на 6 проекта, които се дискутираха.

Нито един проект не беше оставен без оценка и коментар, независимо дали е отговарял на предварителните условия, а ако не е отговарял на критериите, възложителят трябва да реши дали да ги дисквалифицира или не.

Така се стигна до окончателното класиране, представено на кмета на община Добрич.

- Каква е вашата оценка за участниците и процедурата?

- Участието в такъв конкурс е проява на смелост. Всеки от екипите е достоен за похвала, въпреки че някои от тях са наивни, други нереалистични. Имаше участници от Мексико, Египет, Турция, Грузия, Словения, Израел, Сърбия, Полша… Българският закон изисква регистрация в системата за електронно провеждане на обществени поръчки с електронен подпис, одобрен от ЕС, което ограничава участници от държави като Турция, Сърбия, Македония или от Америка, Африка, Азия. Ние успяхме да прескочим това изискване, като осигурим на участниците пълномощник, който да подаде документите. Получихме огромно съдействие от Агенцията за обществени поръчки, което разбива закостенелите ни представи за администрация. Законът дава сложни и трудни за изпълнение процедури в желанието си да се гарантира честност и безпристрастност, но успяхме да ги спазим и да дадем възможност конкурсът да се случи при пълното доверие на администрацията на община Добрич.

Като организатор на конкурси "Оптимистас" е гарант за спазване на анонимност, честност и безпристрастност и това е ключова отговорност. Никой нямаше достъп до конкурсните проекти и списъка с анонимните номера, на журито бяха представени само проекти.

По предварително обявената процедура възложителят трябва да избере да  реализира един от първите три проекта, класирани от журито, след като се допита до своите граждани. Сложна процедура си избра община Добрич, но решението за промяна на целия градски център е отговорна задача, която не трябва да се взима лесно и бързо. След приключване на конкурса трябваше да се направи публично представяне на проектите и да се разяснят и аргументират идеите от самите проектанти, за да могат гражданите информирано да направят своя избор. Това не се случи по точно този начин, но в крайна сметка решението е на общината.

Арх. Любо Георгиев, председател на журито

Редица проекти разглеждаха средата в нейната цялост, осмисляха казуса и предлагаха работещи решения

Конкурсът за центъра на Добрич за мен е пример за добри процес, намерения и проекти. На първо място имаше добро задание - ясно и изчерпателно. То беше подготвено от професионалисти от различни сфери и съгласувано с различни заинтересовани страни. Заданието беше активно рекламирано след неговото публикуване, а организаторите поддържаха активна комуникация с всеки, задал въпрос. В допълнение, фактът, че конкурсът беше анонимен и с добър награден фонд, създаде усещането за професионализъм, прозрачност и обективност.

Имах удоволствието да съм председател на международното жури, което оценяваше проектите. Имената и биографиите на журиращите бяха предварително обявени на сайта на конкурса. Както и критериите за оценка. Журито се състоеше от 9 души - 5 българи (двама от които от Добрич), както и 4 чужденци от различни държави. Повечето журиращи се запознаваха за първи път един с друг, което беше още една гаранция за обективност и липса на фаворизиране.

Решенията си вземахме след дискусия, както и понякога след гласуване. В преценката си се водехме от критериите за оценка. Четяхме обяснителните записки, преглеждахме визуализациите и чертежите. Важно за всеки член на журито беше проектите, на които даваме най-много точки, да се отличават от останалите както като облик, така и като начин на функциониране и отношение към средата. Имаше няколко ефектни като визия, но трудно приложими идеи. Имаше и такива, които бяха лесно приложими, но не носеха никаква добавена стойност за града - тях една община можеше да реализира и без конкурс. Имаше много слаби, имаше и много силни проекти.

Обединение „Плейсмейк – Дизайн Груп Студио“

Първо място в международния архитектурен конкурс за цялостна концепция за развитие, благоустройство и дизайн на централната градска част на град Добрич и разработване на идеен проект за бул. "25-и септември", пл. "Възраждане" и пл. "Свобода"

Обединение „Плейсмейк – Дизайн Груп Студио“
place.make:
Нурхан Реджеб, Силвия Чакърова, Магдалена Бобошевска, Маргита Василева, Теодора Стефанова и Красимир Соленков
Design Group Studio: Григор Перчиклийски, Десислав Евлогиев и Стойка Русева
Lichtkompetenz - осветителен дизайн: Лальо Пенев и Звездина Иванова
Студио Maxbox – визуализации: Христо Радоев, Радост Атанасова и Иван Минчев

 

"Живот, пространство, сгради - в този ред.“ - Ян Геел, "Градове за хората"

- Поздравления на целия екип за първата премия в конкурса за градския център на Добрич! Какво ви вдъхнови в заданието и контекста?

- Благодарим за поздравленията и за интереса към проекта ни!

Централният площад в Добрич, който всъщност административно е съставен от два площада – „Свобода“ и „Възраждане“, е сред най-големите площадни пространства в България. От една страна, професионално предизвикателство е да се предложи нов облик на такова емблематично пространство. От друга страна, с проекта си искахме да покажем как може това обширно пространство да се превърне в съвременно място за социализация и посещение. Място, което привлича и задържа хората и значително повишава качеството на градската среда. Място, което да покаже как съвременните тенденции при проектиране на публични пространства могат да бъдат приложени и в нашите градове.

Освен централния площад трябва да се отбележи и многообразието от съседни улици и пространства, част от пешеходното ядро на Добрич, които правят задачата много пъстра и с различни предизвикателства. Всяко пространство или улица носи своя характер и дава възможност да се предложи богата палитра от решения за градската среда.

Важен мотив за участието ни беше добрата организация на конкурса. Международен конкурс с добре разработено задание, международно жури, което беше обявено още с обявяването на конкурса, достатъчно дълъг срок за участие и популяризирането му в международни архитектурни сайтове, което дава предпоставка за по-високо ниво на проектите, които ще участват. Направи ни впечатление в заданието, че се залага на съвременни подходи и решения като човешки мащаб на пространствата, преизползване и рециклиране на материали, екологичност, смекчаване на негативните последствия от климатичните промени и други.

- Какви са добрите практики, успешните решения и иновациите, които предлагате?

- Когато става въпрос за градска среда и публични пространства, екипът ни винаги се ръководи от преживяването и гледната точка на човека, на пешеходеца. Затова основен акцент на проекта ни е внасянето на човешки мащаб и на човешко присъствие в това обширно пространство.

Привърженици сме на принципите, които стоят зад известния цитат на Ян Геел от книгата му „Градове за хората“: „Живот, пространство, сгради – в този ред“, и ги прилагаме и в проекта си за центъра на Добрич.

Живот

С проекта си целим добавяне на дейности и места в конкурсната територия, които да стимулират социалното взаимодействие между хората. От обширни, преходни и пусти пространства създаваме места, които да привличат и задържат хората в сърцето на града. Предложението ни акцентира върху възможността за „случване“ на разнообразие от дейности, които насърчават различните възрастови групи да прекарват качествено и разнообразно време навън и да се задържат в площадните пространства. Предвиждаме елементи и структури за формална и неформална игра в града за всички възрасти – деца, младежи и възрастни. Да, и за възрастни, съвсем правилно четете – предлагаме люлки, батути, хамаци и други елементи, на които и „порасналите деца“ могат да поиграят. Част от предложените дейности са групирани на определени места, а други са разположени в пешеходния център така, че да бъдат откривани случайно и да провокират интерес. Предвиждаме и разнообразие от места за сядане, които предлагат възможност за събиране и социализация на повече хора, както и кътове за усамотение и съзерцание. Наличието на активни партерни пространства (магазини, заведения и др.), които рамкират голяма част от пешеходните пространства, подпомага тяхното обживяване. 

Пространство

Модернистичното планиране на ХХ век е създало обширни пространства в центъра на Добрич, в които се губи чувството за човешки мащаб. Двата формално разделени площада – „Свобода“ и „Възраждане“, се възприемат като едно общо площадно пространство. Най-наситеното с хора и функции място днес, южната част на бул. „25-и септември“, е изключение заради сравнително тесния профил на улицата и наситеността с търговски функции.

Основна цел на проектното ни предложение е ясното обособяване на два отделни площада – „Свобода“ и „Възраждане“, и превръщането им в места, наситени с дейности, които да привличат и задържат хората в тях. Пл. „Демокрация“ запазва ролята си на представително пространство, в което се провеждат различни събития на открито. Насищаме рамкиращите го сгради и прилежащите им по-малки пространства с функции, които да обживят тази част от центъра на града.

Освобождаваме северната част на бул. „25-и септември“ от визуалното и пространственото „замърсяване“ от преместваемите обекти и я трансформираме в място за срещи, игра, спорт, търговия и отдих. По улиците в обхвата на конкурса обособяваме различни по функция и мащаб „джобове“ за социализация за всички възрастови групи.

Важен аспект на проекта ни е значителното увеличаване на вегетативните и пропускливите площи – 32% повече спрямо сегашното състояние. Предлагаме и увеличение на високата дървесна растителност с 54%, като сме предложили видове, подходящи за местния климат и издръжливи на градски условия. Към тях добавяме и разнообразие от треви и храсти. Увеличаването на зелените площи и дърветата ще помогне значително за подобряване на микроклимата на централния площад, където е студено и ветровито през зимата и много горещо през лятото, както и постигане на основната ни цел, а именно приобщаване на човека в мащаба на пространствата.

Зелената инфраструктура върви ръка за ръка с т.нар. синя инфраструктура – система за улавяне и управление на дъждовните води, която, от една страна, спомага поддръжката на зелените площи, а от друга – отговаря на съвременните изисквания за справяне с ефектите от климатичните промени. Осъществяваме я на няколко нива. Създаваме условия за улавяне на водата в съществуващите и новопредвидените зелени площи. Една част се попива директно в почвата, а излишната вода се отвежда до ретензионни резервоари. Към тази система се включва и пропускливата настилка, която предлагаме – гранитни плочи върху пясъчна основа. Така голяма част от дъждовните води се попива на място и не натоварва канализационната система. Същевременно възможността да се попива дъждовната вода в зелените площи подпомага поддръжката им и намалява нуждата от поливане.

Сгради

В проекта предлагаме изграждане на структури, които създават пространствена рамка – „декор“ на публичния живот в пешеходните пространства. Техният дизайн позволява проницаемост, като създава усещане за лекота и ненатрапчивост и подпомага ориентацията в пространството. Структурите придават човешки мащаб на големите пространства и приютяват допълнителни функции на открито или на закрито за стимулиране на публичния живот. Разполагането им в близост до обществени сгради (галерията, библиотеката и др.) е възможност дейността им да „излезе“ извън сградите и да достигне до по-голям брой хора. Дизайнът на структурите позволява мултиплицирането им на различни места в града, включително като преместваеми обекти или за временни събития с унифицирана визия. Материалите, използвани за структурите, са метал, дърво и стъкло.

1 / 2

2 / 2

- Какви са възможностите за реализация, които предлага проектът - материали, дълготрайност и финансова постижимост?

- Една от основните причини за обявяването на конкурса е лошото състояние на съществуващата клинкерна настилка, която се е оказала неподходяща за натоварването на площадните и уличните пространства. В нашия проект предлагаме настилката в основните пространства, по които преминават и обслужващи автомобили, да бъде от гранитни плочи. Спряхме се на тях, защото са естествен материал, характерен с дълготрайността, устойчивостта и красотата си. Гранитът е изключително подходящ материал за настилка в пъстрата градска среда. Примери за това могат да се наблюдават в редица други държави. Сивият цвят обединява разнообразните фасади и цветове, без да се натрапва и да натоварва допълнително средата. Друг положителен аспект от гледна точка на мащаба на пространствата е, че гранитните плочи позволяват в такива обширни пространства да се постигне визуално смекчаване на големината им. Изборът на този материал е продиктуван и от неговата икономическа целесъобразност. При качествен монтаж и последваща поддръжка гранитните плочи са на практика вечни. От икономическа гледна точка това прави инвестицията в този материал много изгодна в дългосрочен план. Този фактор е още по-важен, когато говорим за разход на публични средства и особено в контекста на град Добрич, където се налага ремонт и повторна инвестиция на значителен публичен ресурс само 10 години след основен ремонт на центъра.

Изборът на този материал ще позволи и преминаването на специализирани автомобили (линейки, пожарни и полицейски коли) и такива, които да осигуряват поддръжката на съоръженията и пространствата.

С цел оползотворяване на вложения публичен ресурс при предходния ремонт предлагаме и направата на специална настилка, тип терацо мозайка, изработена от рециклиране на съществуващите клинкерни плочи и бетон. Тази настилка предлагаме да бъде използвана на акцентни места като пространството при новопредвидените структури (сегашните КООП-чета), пред хотел „България“ и други. Предлагаме и елементи на градското обзавеждане, изработени от същия рециклиран материал.

Направените предварителни количествено-стойностни сметки и проучвания показват, че предложеният от екипа ни проект може да бъде реализиран в рамките на предвидения от община град Добрич бюджет, което е важен аспект при инвестиция на публични средства. Същевременно смятаме, че нашите градове и общини следва да отдават все по-голямо внимание и тежест на качеството на проектите и дългосрочната целесъобразност на влаганите материални и финансови ресурси.

Проектантско бюро "Албена": Хората и земята

Трето място в международния архитектурен конкурс за цялостна концепция за развитие, благоустройство и дизайн на централната градска част на град Добрич и разработване на идеен проект за бул. "25-и септември", пл. "Възраждане" и пл. "Свобода", над 50% одобрение в онлайн анкетата сред гражданите на Добрич и първо място в процедурата за обществена поръчка на община Добрич за възлагане.

Водещи проектанти на конкурсния проект: арх. Светослава Коларова, арх. Весела Петкова
Екип: д-р ландш. арх. Ивелина Радилова, арх. Радина Станева, арх. Малина Коджабашева, арх. Илина Митева-Сойер, арх. Жара Кирякова, арх. Боян Коларов, Кирил Сапунджиев - графичен дизайнер
www.albena-design.com

 

- Какво в заданието и контекста вдъхнови вашия екип?

- Нарекохме нашия проект с поетичното име ХОРАТА И ЗЕМЯТА, защото на това плодородно място е ставал ДОБЪР ПАЗАР, зародил се е ДОБЪР ЖИВОТ и е възникнал ДОБЪР ГРАД.

Този разказ за Добрич е заложен в нашата концепцията за развитие, благоустрояване и дизайн на централната градска част на града.

В Добрич живеем и работим. Добрич е нашият град. Начинът, по който изглежда, естествено ни вълнува – и професионално, а и като граждани с ясна обществена позиция.

Доброто бъдеще за визията на Добрич винаги сме виждали в конкурсното начало за градските пространства - най-демократичната форма на избор с доказано добри резултати в световен мащаб при реализиране на проекти от обществено значение. Неведнъж сме отстоявали и популяризирали идеята за архитектурните конкурси.

И друг път сме поемали отговорността да се състезаваме на терена на архитектурните идеи. През 2012 г. като част от консорциум участвахме и спечелихме конкурс, организиран отново от община град Добрич за реконструкция и модернизация на част от градски парк „Св. Георги“. След реализирането на проекта отношението на гражданите към този важен елемент на градската среда видимо се промени. Добричлии вярват, че Паркът на Добрич е най-красивият парк в България.

Ние сме автори и на реализираната също през 2012 г. реконструкция и социализация на НИАР Плиска. Можем да кажем, че разбираме и силно се вълнуваме от социалната значимост на публичната среда. В нашите проекти търсим добрия сценарий на обитаване и го привличаме към мястото чрез подходящ дизайн.

Съвсем естествено беше да участваме в международния архитектурен конкурс за обновяване на пешеходната зона на централна градска част в Добрич. Предизвикателството бе колкото стряскащо, толкова и вълнуващо. Важното за нас беше, че така използвахме възможността чрез идеите си за развитието на средата да заявим нашата гражданска ангажираност с днешните проблеми на града ни. Казахме си: „Ако имаме какво да кажем за нашия Добрич, сега е времето и тук е мястото. Конкурсът е начинът да го кажем! Не го ли направим, ще ни остане незавидната роля на безплодно критикуващите, които винаги стоят край важните процеси и ги наблюдават безучастно.“

- Какви са добрите практики, успешните решения и иновациите, които предлагате?

- Имаме си основен професионален принцип и го следваме без значение колко „голям“ е проектът, с който се захващаме - винаги си представяме, че го правим за себе си. А в работата ни по конкурсния проект беше ясно, че наистина ние заедно с всички наши съграждани ще „обитаваме“ това обновено пространство. Така и го създадохме - оставихме се да ни води мечтата. Представяхме си как всекидневно минаваме по площадите и улиците, покрай новите фонтани и обновените пластики и паметници, под добре оформените дървета и край красиво озеленените пространства; как сядаме на пейките или се наслаждаваме на емоцията на някое временно градско събитие на открито…

Добри практики са целите, които си поставихме:

- да запазим съществуващото градоустройствено решение и да развиваме, без да разрушаваме;

- да преосмислим съществуващите функции - ако се налага, да ги възродим, да ги подобрим и да ги надградим с нови;

- да „преоткрием“ даденостите и културното наследство;

- да създадем добра градска среда на нивото на очите – да предразположим минувачите към по-дълъг престой навън за движение и игра;

- да засилим чувството за общност и локална идентичност;

- да следваме условията на конкурсното задание и бюджета, за да бъдат предложените от нас решения изпълними.

Можем да определим тези цели и като принципи - приемственост, надграждане, фокус върху човешкия мащаб, устойчивост, екологичност, демократичност, последователност и единство. Всички тях бихме обобщили с думата УВАЖЕНИЕ – уважение към миналото, към днешния ден, но най-вече към утрешния град, към бъдещите граждани на Добрич.

Всеки елемент, заложен в цялостната ни концепция и в частност в идейния проект, е резултат от много задълбочено проучване на средата и на възможностите за реализация на предложенията ни.

Приемаме за иновативни наши предложения, свързани с възстановяване на отдавна забравени и блокирани функционални дадености на града. Връщането им към първоначалното им проектно състояние ще реши редица сериозни проблеми, свързани най-вече с транспортните връзки и паркирането в центъра. Добрич например разполага с комплекс от подземни паркинги и комуникационни връзки над 5000 кв.м под пл. „Демокрация“. Днес частна собственост, това уникално за града съоръжение пустее и се руши. Вярваме, че е въпрос на граждански консенсус и управленска воля градът да си възвърне един функционален и отговарящ на действащите норми паркинг.

Работата по визията на средата еволюира и в неочакваното и за нас решение - мястото на временните обекти на НАР-КООП да заеме нов обем - културен център, в който да бъде окончателно настанена и градската библиотека „Дора Габе“. Библиотеката от десетилетия е безпризорна, а тази територия дава една от последните възможности в центъра да се появи сграда с модерен образ и необходими за града ни нови функции. Разположена в сърцето на Добрич, новата библиотека ще се превърне в активен градски хъб за всички възрасти.

Пешеходната зона на Добрич има нужда и от по-сериозно присъствие на водата. В проекта заложихме на разнообразие от декоративни водни площи с „играеща“ вода и с възможност хората да участват в тази игра: сухият фонтан, водният тунел и пътеката от гранитни блокове през водната площ със сигурност ще създават много радост и забавление. Водата радва и охлажда, когато е в движение - високи струи, пенещи се кълба, преливане - затова съзнателно избягахме от спокойните водни огледала и акцентирахме на активна вода, която да внесе характер, динамика и настроение в пространство, в което в момента нищо не се случва.

Добрич е градът на писателите Йордан Йовков, Дора Габе, Ивайло Петров.

Добрич е градът на актрисата Адриана Будевска – един от основателите на професионалния театър в България.

Добрич е градът на балетиста Анастас Петров – основоположник на професионалния балет в България.

Добрич е градът на оперната прима Нели Божкова.

Добрич е градът на още много дейци на изкуството, науката и спорта. Те ще присъстват в разработения от нас маршрут „ВИЖ ДОБРИЧ“. Той обединява и допълва културно-историческите ценности на града. В него фокусираме внимание на множеството запазени елементи на художествения синтез, скулптури и стари чешми в пешеходната зона и обръщаме поглед към тези видни добричлии, оставили диря във всички области на живота. Маршрутът „ВИЖ ДОБРИЧ“ ще бъде маркиран от тотемни знаци, носещи характерна визия и предлагащи информация чрез цифровите технологии на бъдещето.

„ВИЖ ДОБРИЧ“ може да събуди интерес към родния град на самите добричлии и ще информира гостите на града за важното в историята на тази общност, но за нас този културен маршрут е само малка част от по-голяма цел - формирането на градско, гражданско самосъзнание чрез контакта с градската среда. Тази идея въплътихме във визията на двата площада от обхвата на идейния проект. В нашето решение те са големите, запомнящи се, отличителни символи на културна идентичност – всеки със свой характерен образ, без да са разделени физически. „Възраждане“ обвързваме с буквите и словото – извор на благоденствие и духовно благополучие. „Свобода“ става площадът на новата библиотека, подчертана с фонтаните и атрактивните, богато озеленени места за срещи и свободно време на открито.

- Какви са възможностите за реализация на проекта - като заложени материали, дълготрайност и финансова постижимост?

- При избора на материали и изделия заложихме на сертифицирани изделия, доказани качества, трайност и максимално улеснена поддържка; възможност за допълнителни поръчки с гаранция за получаване на същия продукт. Доверяваме се на сериозни производители и висок клас продукти.

Предвидената в концепцията и в идейния проект осветителна инсталация например залага на устойчиви решения за постигане на комфорт, нормена осветеност и равномерност без светлинно замърсяване; икономия на електрическа енергия и човешки ресурс за поддръжка. Предлагаме осветление с естетика и визия в съответствие с останалите елементи на градската среда.

Избрахме основна настилка от клинкерни павета с размери 200/100/52 мм, тъй като с този материал успяваме да постигнем основните изисквания на възложителя - функционалност, носимоспособност и трайност на решението, естетика, ремонтна пригодност и вместване във финансовата рамка, заложена в конкурсната програма. Предвиждаме елементи от настилката да бъдат изпълнени и от гранит.

Използването на клинкерните павета продължава традицията на клинкерната настилка в центъра на Добрич от 80-те. Те и до днес са с добри естетически и експлоатационни характеристики въпреки частичната им амортизация. Топлата им цветност и детайлност все още допринасят много за представителния характер на зоната около пл. "Демокрация" и свързаните с нея пешеходни улици, придават уют и човешко измерение. Клинкерът е познат и използван в строителството от хилядолетия.

Въпреки че настилката от последния ремонт, правен преди десетина години, също е клинкер, не е възможно да правим сравнение нито с плочите, положени през осемдесетте, нито с паветата, които предлагаме в проекта. Плочките от 2012 г. и технологията на полагането им бяха грешно избрани за конкретната среда, което предвидимо доведе до масово компрометиране на детайла. Неподходящото решение тогава не е свързано с материала, а с неправилно избрана спецификация и неподходяща технология на полагане.

Важно място в проекта има озеленяването. Чрез системен анализ и чрез контекстно ландшафтно оформяне постигаме разнообразие и идентичност, като:

- Преодоляваме конфликтите дървета - сгради и дървета - инфраструктура за по-добра и по-безопасна среда.

- Постигаме разнообразие и идентичност чрез контекстно ландшафтно оформяне.

- Подменяме видовете с лоша адаптация към съвременните условия на средата с екологично пластични видове.

- Извеждаме принципи за поетапна подмяна на застаряващата дървесна растителност.

- Предлагаме богати и същевременно устойчиви, лесни за поддържане и екологично активни растителни композиции чрез съвременното разнообразие на декоративната растителност.

 

Предложили сме реализация на идейния проект в три етапа:

Етап 1: бул. „Двайсет и пети септември": от подлеза към градския парк до пл. „Възраждане“

Етап 2: пл. „Възраждане“ и пл. „Свобода“

Етап 3: зоната източно от пл. „Свобода“.

Реализацията на идейния проект може да бъде изпълнена в рамките на заложения от община Добрич бюджет.

1 / 2

2 / 2

Цялостното благоустрояване и подобряване на пешеходната зона на централна градска част на Добрич ще донесе и ползи за града с нематериално изражение:

Това е предпоставка за оживяване на сравнително опустелите и преоразмерени площади.

Поканата повече хора да прекарват повече време на това място ще мотивира и връщането на активност в опустяващите прилежащи партерни нива – ще се наситят отново с търговска дейност и заведения. Центърът на Добрич ще върне замиращата си роля на мястото за активна и атрактивна за хората търговия и социален живот.

Ще се появят нови форми на социално общуване, предпоставени от подобрената и обогатена градска среда.

Композицията от червени разлюлени „треви“ – осветителни тела със специфичен дизайн, богатството от фонтани със запомняща се визия, вдъхването на нов живот на паметника на св. св. Кирил и Методий и „Седналия Йовков“, пъстрата и богата цветност на настилките, интерпретирала добруджанските полета, съчетани с изобилие от елементи на обзавеждането и градския дизайн, и не на последно място – насищането с много нови дървета, са предпоставка централната пешеходна зона на Добрич да придобие нова, вдъхновяваща идентичност.

Вярваме, че с нашите решения добричлии ще припознаят центъра на Добрич като „своя“ център и това ще засили чувството им за общност, която може да работи заедно за доброто на града и хората в него.

Обратно нагоре ↑