Сгради

Училище "Дени Дидро", Банкя - архитектурно студио "Платиканова и партньори"

Споделяне

Камелия Минева, изпълнителен директор, "ПроКредит Едюкейшън" ЕАД: Модел на образование с фокус върху цялостното развитие на личността

Може ли най-напред да представим с предисторията на проекта за училище "Дени Дидро" в Банкя?

- "ПроКредит Едюкейшън" е част от "ПроКредит Банк", управляваща се от компания майка със седалище във Франкфурт, Германия - "ПроКредит Холдинг". Основната ни мисия е подпомагане на развитието на малкия и средния бизнес, като се стремим да осигурим благоприятстваща среда за развитие на българската икономика. Корпоративните ни ценности са основата на нашата бизнес етика. Водещ принцип в дейността ни е социалната отговорност и като част от нея ние подкрепяме различни проекти в областта на културата, образованието и хуманитарната дейност.
 

Разкажете ни повече за избора на локацията на проекта?

- Създаването на училище "Дени Дидрò" е инициатива, която отразява стремежа на "ПроКредит" за образование в близост до природата. Вярваме, че всяко дете иска да опознае и изследва света, затова ние трябва да подкрепим и развием това любопитство. Искаме да осигурим разнообразна, спокойна и творческа атмосфера, в която децата имат свободата да се обогатяват с нови знания и умения. Точно затова сме избрали и училището да бъде построено в град Банкя на място, където децата ще растат на чист въздух, ще прекарват време в учене на открито и изследват естествената среда.

1 / 2

2 / 2

Какви са целите, които си поставяте с реализацията на проекта, и как виждате развитието му в бъдеще време?

- Това, към което се стремим, е да подготвим децата за всеки аспект на живота. Искаме да изградим у тях една успешната комбинация от знания, умения и лични ценности, които ще определят техните нагласи, избори, постъпки и отношение към хората. Искаме децата да бъдат отворени за учене през целия живот, да бъдат гъвкави и адаптивни към промените, които им предстоят, да мислят глобално и стратегически. Важно е да придобият уменията за правилно управление на времето, да могат да работят в екип, да вземат самостоятелни решения и да стоят твърдо зад тях.

Проектът е изцяло завършен и през учебната 2021/2022 г. посрещнахме първите ученици.

Каква е степента на вашата удовлетвореност от постигнатия резултат?

- Нашата удовлетвореност се измерва в това как се чувстват децата в средата, в която сме изградили. Ако те са щастливи в това, което правят, да откриват и развиват своите интереси и таланти, да растат с уважение и грижа за себе си, хората и природата, то тогава ние също ще бъдем щастливи и ще продължим да вървим в тази посока. Що се касае до енергоефективната сграда и всички такива приложени решения, всички те дават пример как трябва да се мисли дългосрочно и да се обръща внимание на всички възможности за спестяване на енергия, вода или други ресурси, като същевременно се осигурява пълен комфорт за децата, които учат в това училище.

Каква е стратегията за развитие на училището?

- Стремим се да утвърдим нов модел на образование, който се фокусира върху индивидуалността и цялостното развитие на личността, напътствено и подкрепяно от учители ментори.

Училище "Дени Дидро" се намира в най-южната и висока част на Банкя, заобиколено от еднофамилни къщи, а на юг граничи с полите на Люлин планина. За да се впише в средата, училището се състои от три отделни обема, свързани с общо подземно ниво. Те наподобяват къщи, които хармонично и недоминиращо се сливат със заобикалящата среда на ниско застроения квартал.

Сградите следват триъгълната форма на имота, като образуват двор, към който са ориентирани всички класни стаи и трапезарията. На партера посредством големи витрини всяка една от тях има директен достъп до зелената морава. Запазените растения и дървета и многото нови озеленени пространства създават усещането, че природата влиза в двора на училището.

Основният подход към училището се осъществява през малък площад, рамкиран от сградите на администрацията и началното училище. Техните остъклени входни фасади се отразяват една в друга, а през тях се виждат отворените през три нива пространства на фоайетата, създавайки усещане за прозрачност и приобщеност.

Визията на сградата цели да избегне традиционния респектиращ вид на училищните сгради и отразява стремежа на инвеститора за образование в дух на толерантност, любопитство и рационална мисъл. Изцяло дървените фасади и големите витрини към двора създават топла и спокойна атмосфера на достъпност и гостоприемност, докато каменната зидария на малките северни фасади добавя ритъм и стабилност.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Важен елемент във всички сгради са общите пространства – вътре и вън са обособени малки и големи кътове за игри, самоподготовка или групови занимания. Всяко пространство е проектирано с потенциал за включване в учебния процес. Това дава възможност за разнообразни педагогически подходи, създава дружелюбна среда, която да насърчи играта и удоволствието от научаването, независимо в класната стая или извън нея.

Обратно нагоре ↑