Сгради

Residential Park Plovdiv - Нов начин на живот

Иван Горанов, управляващ съдружник, AGB Consultants

AGB Consultants – новаторски подход в проджект мениджмънта на Residental Park Plovdiv
 

Проектът Residental Park Plovdiv е предизвикателство, което идва пред нашия екип след дълги години работа в сферата на проджект мениджмънта. За тези години сме доказали, че умеем първо - да ръководим процесите, и второ - да реализираме успешно управлението на големи жилищни и ваканционни комплекси.

Има колеги с богат опит и с големи успехи в сферата на офисните и търговски плащи, но ние сме новаторите в създаването на концепции за функциите и управлението на затворени комплекси и ваканционни селища.

Проджект мениджмънтът в строителството е крайно предизвикателна дейност, а когато се отнася за такъв мащабен проект тя става и изключително отговорна. В този проект залогът пред нас е да имплементираме целия си опит, новаторски подходи и умения за успешното изграждане на уникална среда за живот, постигната чрез едновременното съчетаване на качествено и достъпно модерно строителство. Възлагането на тази задача е не просто висока оценка за нашия екип, а и изключителна отговорност – и да се оправдае доверието на инвеститора, и да се отговори на високите очаквания на бъдещите обитатели на комплекса.

Аз лично съм много развълнуван от възможността да приема тази нова мисия и сериозен инвеститор, защото мащабът на проекта е уникален за рамките на нашата държава – едно е да се строи затворен комплекс в София, друго – ваканционен комплекс на морето, и съвсем различно – във вътрешността на страната, предназначен за вътрешния пазар и да се разчита на работна сила, която се генерира на територията на Пловдивска област - една от най-бързо (а в определени сфери - най-бързо) развиващите се икономически зони.

Комбинацията от добре подбран проектантски състав и амбициозен мениджърски екип ни дава увереност в успешната реализация на този, нескромно казано, грандиозен проект.

Ролята на проджект мениджъра или както по-често се казва, проектовия мениджър, доскоро не излизаше на първи план, но инвеститорите вече разбират, че без него реализацията на един проект е по-бавен и по-скъп процес и с по-малко ефективен резултат. Напоследък започва все повече да се пише какво всъщност включва тази дейност и къде е място й в строително-инвестиционния процес.

Бяхме поканени да сме част от екипа на инвеститора заедно с неговите юристи, икономисти, счетоводители, технолози, специалисти по продажби и поддръжка и т.н. В този състав заедно с инвеститора обсъждаме и анализираме всички гледни точки на инвестиционната идея във всичките етапи от нейното развитие​ , за да се създадат условия за вземане от негова страна на обосновани решения.

Основна цел на всеки инвеститор е да постигане очакваните от него КАЧЕСТВО, СРОК и ЦЕНА. В тези случаи ролята на екипа по управление на строително-инвестиционният проект е водеща от самото начало на процеса.

Цената за тази дейност не е допълнителен разход за проекта. Стойността е много малка част от спестените - поради оптималното ръководене на строително-инвестиционния процес – средства, а преимуществата са постигане на планираните качество, крайна стойност и срок на реализация.

Константин Бобчев, управляващ съдружник, СМАРТ КОНСУЛТАНТС

СМАРТ КОНСУЛТАНТС управлява процесите по маркетинг и продажби на Residential Park Plovdiv


СМАРТ КОНСУЛТАНТС има над 12 години опит в сектора на недвижимите имоти. Това е бранд, който концентрира дългогодишния ни опит както в предпроектни проучвания, проектиране, строителство и продажби на жилищни, търговски и офис площи, така и в поддръжката и управлението на жилищни сгради и комплекси, търговски обекти, офис площи, хотелски комплекси. Специалният акцент обаче е поставен върху продажбите и маркетинга, като разработваме задълбочено и двете нива – национално и международно. Приветстваме всяко предизвикателство, а Residential Park Plovdiv е наистина предизвикателство и шанс за жителите на този пъстър и древен град не просто да пристъпят в 21 век, а да се потопят в сърцевината на модерен, комфортен и сигурен начин на живот, в един наистина зелен оазис.

Ако нашата мисия е да предложим и най-капризния клиент уникалния негов дом, съобразявайки се с всичките му изисквания и претенции, то тя със сигурност може да бъде реализирана в Пловдив.

На какво залагаме:

Локация – непосредствената близост до парк „Лаута” гарантира приятен климат и чист въздух, а добрата инфраструктурна обезпеченост на града осигурява бърз и лесен достъп до всички негови части;

Дизайн - органично преплитане на модерен дизайн, растителност и водни площи и организирани около тях места за почивка, всичко това постигнато чрез хармонично съчетаване на естествени материали;

Функционалност - организиране на повече функции около жилищните зони, като функционалното определение на комплекса обхваща три типа функции – жилищна, паркинг и търговска, които включват: жилищни сгради, търговска и офисна част, ресторанти и заведения, помощни обслужващи зони, детска градина, спортна зона, подземен паркинг.

Какво предлага комплексът:

В първия етап на строителство жилищната част е разположена в 21 сгради с подземни паркинги и един общ подземен паркинг за всички секции. Самите секции са с различна височина, като всяка от тях предлага подземно ниво с гаражи, партер с апартаменти и магазини, а входовете към съответните секции са разположени откъм вътрешния двор.

Проектът е особено взискателен по отношение доброто и функционално разпределение на жилищната площ. Предвидени ателиета, едностайни, двустайни и тристайни апартаменти с с квадратура от 55 до 190 км. м.

Партерните жилища ще разполагат със самостоятелни дворове, обособени с по-висока растителност за постигане на уединеност и спокойствие.

Предвидени са съвременни, висококачествени, екологични и енергоспестяващи материали и технологии с цел постигане на отлична топло- и шумоизолация, луксозно изпълнение на общи части, облицовки, асансьорни устройства, дограми, структурно окабеляване.

Изходите от паркингите са решени към по-малко натоварените улици, за да не се претоварва трафика на основния бул. „Освобождение”, а в следващ етап ще бъде изграден и широк пешеходен подход с търговска част от булеварда.

ПРОЕКТЪТ

Residential Park се намира в един от най-новите и бързо развиващи се квартали в източната част на  град Пловдив – жк "Тракия". Локацията на жилищния комплекс е в непосредствена близост до парк „Лаута“, което е предпоставка за по-приятен микроклимат, по-чист въздух и по-качествена среда за живот. Теренът е с площ 136 541 кв.м, на който се разполагат 58 броя жилищни сгради, обществена зона – търговска и офисна част, ресторанти, заведения за бързо хранене, подземен паркинг и 2 отделни сгради паркинг, обслужващи живеещите. В следващ етап са предвидени и детска градина, спортна зона, включваща различни видове спорт, големи водни пространства с организирана паркова среда за отдих около тях, по-високи обществени сгради със смесени функции. В цялост проектът предвижда всичко необходимо за нормален и здравословен начин на живот на бъдещите обитатели. За целта подходите и достъпът до ситуацията са решени на градоустройствено ниво, така че да не компрометират дейността на съществуващата инфраструктура.
Проектът цели да установи здравословния начин на живот в града в такъв тип затворени комплекси, да подсигури средата на живот на бъдещите обитатели, да се наложат пешеходните подходи и велоалеите, чрез същата тази среда да стимулира спорта и различен вид активности. За целта са заложени открити спортни площадки и атрактивна кардиоалея.
Обстоятелственото проучване на мащабни комплекси от този вид по света, като се започне от САЩ, Европа, Източна Европа и се стигне до България, показва, че именно този тип организиране на повече функции около жилищните зони е правилният подход. Отворената и открита обществена зона е заимствана от северноамериканския способ за организиране на търговски зони, около която се ориентират жилищните сгради.
 

арх. Радо Тодоров, RT CONSULT ARCHITECTS, проектант на комплекса. Арх. Радко Тодоров е завършил специалност "Архитектура" в УАСГ - София. През 2004 г. основава RT Консулт. Архитектурната компания се е наложила на пазара със своя опит в архитектурното проектиране, интериорен дизайн, устройствено планиране, консултантски услуги, мениджмънт и управление на проекти и строителство.

ЖИЛИЩНА ЗОНА

Разположението на жилищните сгради е такова, че се образуват две основни групи, организирани около обществената зона, като е използвана централна симетрия. Пространствата около сградите са решени с висока и ниска растителност, водни огледала и настилки в земни цветове, които се доближават до природната гама тонове. Предвидени са достатъчен брой детски площадки за различни възрастови групи на благоприятни и слънчеви места за целта. Около зелените пространства са ситуирани кътове за отдих с улично обзавеждане отново в същата гама.
Всяка жилищна сграда има по два типови етажа, като така се образуват жилищни единици, отговарящи на по-голяма група от хора. На партерните нива към всеки апартамент са обособени лични дворчета, отделени от общите пространства с по-висока растителност за повече уединеност и уют и по-голям досег до природата в градски условия. Последните нива са тип пентахус с по-големи квадратури на помещенията и с големи озеленени тераси за по-приятна среда, дори и на високите етажи. Сградите, ориентирани към бул. "Освобождение", на партерно ниво са решени за магазини за по-лесен достъп, както и наземни паркоместа към тях. Мащабният проект съдържа повече от 3800 жилищни единици и над 100 помещения за търговски площи.

ОБЩЕСТВЕНА ЗОНА

Обществените пространства условно са разделени на две зони – магазини и шоурум, ориентирани към булеварда и централната обществена алея. Основната пешеходна алея е организирана чрез прийома на централната симетрия. От южната страна към булеварда е подчертан подходът на алеята с площадно пространство и архитектурни елементи като арки и упоменаващи табели. В центъра на пешеходната ос е проектиран площад с амфитеатрално сядане и зелени площи. Идеята на организираната сцена в центъра на пешеходната ос е да се обособи площадно пространство с различни активности за големи и за малки. По периферията на търговската улица са разположени магазини, ресторанти, кафенета, заведения за бързо хранене и галерии, на второ ниво са предвидени офис пространства с отделни подходи към тях, така че да не се пресичат човешките потоци. Подходът за оформяне на централната пешеходна ос е заимстван от известния туристически квартал "Капана" в Пловдив – множество малки пространства за среден и малък бизнес, с различни функции и чар сами по себе си. Архитектурата на пешеходната зона е с повече орнаменти, арки и перголи, оформящи приятни пространства и подчертаващи различните функции на обемите.
 

ПАРКИРАНЕ

В днешно време въпросът с паркирането е основен проблем и често нерешаването му навреме води до унищожаване и на най-добрите архитектурни концепции. В проекта на Residential Park паркирането е решено изцяло подземно с паркоместа или индивидуални гаражни клетки. Единствените наземни паркоместа са за магазините, като са предвидени на новопроектирана улица, изцяло обслужваща търговската зона на комплекса, за да не пречи на движението по съществуващия бул. „Освобождение“. За да не се нарушава целостта на комплекса, дори и около наземното паркиране са решени зелени площи с висока и ниска растителност за осигуряване на по-приятна среда за пешеходци и велосипедисти. В подземния паркинг е обособена зона за търговската част на комплекса, която е общественодостъпна и достатъчна за всички външни посетители на комплекса. В същото време цялото подземно ниво е с постоянно видеонаблюдение и охрана.

КАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ

Материалите, заложени за изпълнение, са подбрани по най-добри характеристики – керамични тухли, качествена топлоизолация, многокамерна дограма, минерална мазилка, парапети по детайл. Всяка подробност е помислена и описана с конкретните детайли. Освен щателното обмисляне на детайлите по сградата предизвикателство е да се реши вертикалната планировка и изпълнението ѝ с конкретните материали поради наличието на общ подземен паркинг под всички сгради. Водещо за вертикалната планировка беше всички зелени междублокови пространства и градинки да останат такива и да не се премахват по никакъв повод. За да има и висока растителност, част от зелените площи са повдигнати, за да може пластът на пръстта да се увеличи достатъчно за съществуването ѝ. Както вече споменах, избраната цветова гама е такава, че да се доближава до природните цветове за добиването на по-естествен общ облик. Един основен плюс за бъдещите обитатели на новопроектирания комплекс Residential Park е топлофикацията във всички сгради за по-голям комфорт и удобство. Фасадите на сградите са изчистени, с ясни линии, големи прозорци, осигуряващи слънчеви пространства и правилни пропорции. Тъмните елементи акцентират върху композицията на прозорците и подчертават обемите по вертикала. Основният цвят е светъл в контраст на акцентите и тъмната дограма.

Локация: Пловдив, ж.к. Тракия
Инвеститор: Ес Джи Инвест -1 ЕАД
Проектант: Ер Те Консулт ООД
Проект мениджър: SMART CONSULTANTS
Площ на имота: 136 633 кв. м
РЗП: 340 000 кв. м

Обратно нагоре ↑