Сгради

Прозрачност и публичност на инвестиционните проекти за недвижими културни ценности и на информацията за тях

Споделяне

Арх. Радо Тодоров, RT Consult

Опазването на архитектурното наследство е дълъг процес, който изисква много задълбочено проучване и изследване на конкретния обект, опознаване на историята му, на значението на сградата за развитието на културата, за хората и за града, където е ситуирана. Някои от критериите, касаещи намесата в сгради - паметници на културата, все още са неясни или подлежат на различно тълкуване. Именно заради това следва контролът от съответните органи да бъде по-строг, за да се следи за коректната намеса в недвижимите ценности и да може да отговаря на казуси. За да бъде крайният резултат от една реставрация естетически и технологично издържан, се изисква сериозна и навременна колаборация между всички работни звена на един екип – архитекти, инженери, технолози и строители, ведно с НИНКН и експертните лица по опазване на културното наследство. Намесата на един проектант в реставрацията на подобна сграда до голяма степен зависи и от състоянието и поддръжката ѝ във времето. Най-често у нас проблемът с частните културни паметници е, че собствеността е неясна или на много наследници. Това води до трудна проследяемост на отговорността за състоянието на сградата.

 

Опазването на архитектурното наследство е дълъг процес, който изисква много задълбочено проучване и изследване на конкретния обект, опознаване на историята му, на значението на сградата за развитието на културата, за хората и за града, където е ситуирана. Някои от критериите, касаещи намесата в сгради - паметници на културата, все още са неясни или подлежат на различно тълкуване. Именно заради това следва контролът от съответните органи да бъде по-строг, за да се следи за коректната намеса в недвижимите ценности и да може да отговаря на казуси. За да бъде крайният резултат от една реставрация естетически и технологично издържан, се изисква сериозна и навременна колаборация между всички работни звена на един екип – архитекти, инженери, технолози и строители, ведно с НИНКН и експертните лица по опазване на културното наследство. Намесата на един проектант в реставрацията на подобна сграда до голяма степен зависи и от състоянието и поддръжката ѝ във времето. Най-често у нас проблемът с частните културни паметници е, че собствеността е неясна или на много наследници. Това води до трудна проследяемост на отговорността за състоянието на сградата.

 

Правилният подход винаги е обстойно обследване и направа на подробен анализ, който да минимализира обема на бъдещи неточности и главоболия.

Ha пъpвo мяcтo ca извecтни cъвpeмeнни тexнoлoгии зa изcлeдвaнe и диaгнocтициpaнe нa ĸyлтypни цeннocти, ĸoитo нe ca шиpoĸo paзпpocтpaнeни y нac, ĸaтo 3D лaзepнo cĸaниpaнe c дpoн, гeocĸaниpaнe, инфpaчepвeнo cĸaниpaнe и тepмoгpaфcĸи aнaлизи, cиcтeми зa нaблюдeния и aнaлиз нa eлacтични и плacтични дeфopмaции, мoбилни лaбopaтopии зa xимични и биoлoгични изcлeдвaния и дp.

Независимо за какъв обем сграда става въпрос, тя има стойност, която е важна за дефиниране на чувството за принадлежност към общността. Често участието на общността в съживяването на сграда - паметник на културата, може да предвиди дали ще бъде успешно или не.

Един пример от практиката на RT Consult е една великолепна сграда на тютюнева фабрика, на която променихме функцията на бутиков хотел. За съжаление беше в окаяно състояние, когато се заехме да работим по нея, в резултат на дългото неподдържане, стареене и външните влияния. Фасадите бяха в много тежко състояние, но с намесата на специалист реставратор успяхме да я възвърнем в началния ѝ вид, без да се премахват или променят декорациите по нея. Предвид съществуващото състояние се наложи намеса по пластиката според концепцията за по-прецизното възстановяване на сградата и нейното сериозно консервиране. По строго определен технологичен план за реставрация и консервация се извършиха всички операции по обекта. Старали сме се да се запазят духът и атмосферата на паметника на архитектурното наследство. Освен всички детайли, които трябваше да се прецизират по конструкцията, и добавените и премахнати вътрешни стени сме съобразили и интериорът да бъде в стила на сградата. Бих сравнил един такъв проект с работата на лекаря – понякога се налага да се премахне или подмени цял орган в името на опазването на общата функция на организма. Така е и при сградите - паметници на културата, за да бъдат качествено консервирани и устойчиви във времето.

1 / 2

2 / 2

Примерите с Crystal House в Амстердам по проект на MVRDV и реновацията на Four Seasons в Лондон в бр. 6 на сп. ГРАДЪТ се отличават с коренно различен подход, който, както вече споменах, зависи от самата сграда, предназначението ѝ, както и от заобикалящата я среда. Основното в тези проекти е да се покаже уважението и ценността на сградите, подчертаването и консервирането на красотата и пропорциите им. Тук идва и въпросът за гъвкавостта на институция като НИНКН и какъв би бил техният прочит на една такава реставрация, която е модерен прочит на една класическа сграда.

Забелязва се също, че инвеститорите и собствениците на такива сгради все повече осъзнават нуждата както от финансов ресурс, така и времеви, за да се превърне една сграда в „бижу“. Вярвам, че колкото повече опит и добри примери има в България, ще назрее моментът да видим подобни сгради като тези, които виждаме по света.

 

Обратно нагоре ↑