Сгради

Офис пространство Garitage Investment Management - София

Cache Atelier

Основната цел в проекта е да се изгради пространство, което максимално да показва на преден план сградата, която реално е продукт на работата на клиента. Като решение са предпочетени видими инсталации и липса на окачен таван. Индустриалният характер на пространството е омекотен с топлите повърхности на дървото, меката мебел и характерното акцентно интериорно осветление. Цветовото решение е в спокойни, подходящи за работна среда тонове - в зелената гама със сини акценти, като градацията им е вложена в отделните зали за срещи. Триъгълникът като формообразуващ фактор е заимстван от растера на настилките на откритите общи части на комплекса и интерпретиран в растера на мокета в офис пространството, като всеки различен тон на зеленото и синьото са част от система за ориентация и своеобразен път до всяка от залите за срещи. Като формообразуващ фактор триъгълникът е вложен и в изграждането на мебелта в общата зона за бързи срещи и почивка във входното пространство на офиса, като тя напуска чисто функционалното си значение на маса и се превръща в динамичен оригами акцент в пространството.

Графичните елементи пресъздават и интерпретират архитектурна стилистика

Офис пространството на екипа, управляващ изграждането и функционирането на Garitage Park, е разположено в офис сграда 3 на комплекса. Работното пространство е изградено от функционални зони, които преливат свободно една в друга, но сепарират отделните потоци на работещите в офиса и посетителите. Основното желание на клиента е входната част на пространството да не създава типичното усещане за корпоративен офис, изпълнен със зали за срещи за посетители.

Входната зона е решена с група от меко сядане, която свободно прелива в кухнята и мястото за хранене и почивка на екипа. Залите за срещи са решени като допирателни пространства, които се явяват естествено продължение на ходовите линии и в същото време служат като скрит буфер между зоната за посетители и работещите в офиса. Самото работно пространство е решено като open space с функционални разделители между отделните групи работни места под формата на мебели за съхранение на текуща документация.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Предизвикателство при проектирането е изграждането на голямо количество мебели за съхранение на документация, с която клиентът работи ежедневно. Модулите са изградени като ритмично повтарящ се растер и са вградени и оформени като ламперия по всички гранични стени на пространството, като заемат огромна площ, без да се натрапват визуално и да натежават в пространството, като освен за документация в ламперията са вградени ниши за принт зоните, зони за съхранение на мостри и лични вещи.

Основната цел в проекта е да се изгради пространство, което максимално да показва на преден план сградата, която реално е продукт на работата на клиента. Като решение са предпочетени видими инсталации и липса на окачен таван. Индустриалният характер на пространството е омекотен с топлите повърхности на дървото, меката мебел и характерното акцентно интериорно осветление. Цветовото решение е в спокойни, подходящи за работна среда тонове - в зелената гама със сини акценти, като градацията им е вложена в отделните зали за срещи. Триъгълникът като формообразуващ фактор е заимстван от растера на настилките на откритите общи части на комплекса и интерпретиран в растера на мокета в офис пространството, като всеки различен тон на зеленото и синьото са част от система за ориентация и своеобразен път до всяка от залите за срещи. Като формообразуващ фактор триъгълникът е вложен и в изграждането на мебелта в общата зона за бързи срещи и почивка във входното пространство на офиса, като тя напуска чисто функционалното си значение на маса и се превръща в динамичен оригами акцент в пространството.

Обратно нагоре ↑