Сгради

Млади професионалисти от УАСГ с трето и четвърто място на MILANCALL Design Factory

Споделяне

Техни дипломни ръководители са доц.д-р арх. Ал. Ненкова и проф. д-р арх. Орлин Давчев

Във финалното класиране на Archicontest - MILANCALL Design Factory две българки дипломантки от УАСГ - Михаела Костадинова с дипломен ръководител доц.д-р арх. Ал. Ненкова, и Катерина Рангелова с ръководител проф. д-р арх. Орлин Давчев, бяха отличени на трето и четвърто място. Всяка от тях е пречупила своята идея за арт пространство в дадената историческа среда през своята собствена призма. Двата проекта следват различен подход и концепция, но умело интегрират новото в старото.

Основна цел на конкурса е да се създаде пространство, което освен че инспирира, но и предоставя на посетителите възможност да участват в workshop с обучителна цел в сферата на дизайна, модата и фотографията. Към тази функция е нужно да се предвидят изложбени зали, кафе, книжарница, както и обслужващи и складови помещения. Мястото, предназначено за проектирането на Фабриката за дизайн – площад Sant’ Eustorgio с площ от 3600 кв.м, се намира в централните части на Милано в близост до каналите на Навили и Порта Тичинезе. В непосредствена близост до отреденото място се намира  базилика Sant’ Eustorgio, а в самия имот – паметникът на Pietro da Verona.

Предизвикателството да се създаде ново пространство, което да вдъхновява бъдещи дизайнери и артисти, в същото време да се интегрира в съществуващата среда, наситена с културни паметници, провокира за участие в конкурса дипломантите Михаела Костадинова и Катерина Рангелова от Университета по архитектура, строителство и геодезия, Архитектурен факултет, катедра "Интериор и дизайн за архитектурата".

Михаела Костадинова с дипломен ръководител доц.д-р арх. Ал. Ненкова, класирана на трето място

Михаела Костадинова - трето място

НАГРАДИ И ПУБЛИКАЦИИ

- Академия Градът 2018 – Паркоустройствен проект „Градски Парк Витоша – ВЕЦ Симеоново“ /специална награда/
- ALUKÖNIGSTAHL 2019 – Съвременни фасадни остъклявания и слънцезащита – Идеен проект за планинска резиденция, с.Бистрица /трета награда/
- Списание Идеален Дом 2020 - Идеен проект за планинска резиденция /публикация/
- YAC 2020г. – Hill of the Arts /Honorable Mention/
- RIBA President’s Medals Part 2  - Hill of the Arts /Nomination/
- Archicontest 2021г. - MILANCALL – Design Factory –дипломен проект с дипл. ръководител доц.д-р арх. Ал. Ненкова /Трета награда/

 

 

За проекта: Задачата е локализирана в един от най-оживените квартали на Милано, Навили и площад Sant' Eustorgio, характеризиращ се с богата история, архитектурен контекст и силуети. Проектът цели създаването на пространство, където да отвориш ума си и да откриеш креативността в себе си. Споделени пространства изпълнени с живот, работа, идеи и вдъхновение. Място за съжителство и обмен между творци, фотографи и дизайнери.

Във формирането на концепцията са заложени няколко основни аспекта:
- Съобразяване с характерния архитектурно-исторически контекст – запазване на съществуващото положение – Базиликата от 4-ти век, паметника, алейната мрежа и дърветата
- Запазване на мащаба и морфологията на мястото
- Съхраняване на функциите на площада и значението му като социална среда
- Запазване на основните визуални и пешеходни връзки

На база на всички основни аспекти решението включва две подземни нива. По този начин съществуващият площад запазва настоящите си функции и бива обогатен с нови функции на подземно ниво. Пешеходният достъп до сградата става посредством външна стълба, разположена в пробива с арките и градината; външна рампа и вътрешна стълба с асансьор от ниво паркинг към ниво подземен площад. Рампата е изпълнена по периметъра на долно ниво, минавайки през работилниците и предизвиквайки вниманието на посетителя.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

В заключение: проектното предложение цели максимално уважение към историческата памет на средата, но по съвременен начин предизвикващо интереса и вниманието на минаващите.

Катерина Рангелова - четвърто място

Катерина Рангелова с ръководител проф. д-р арх. Орлин Давчев

Началото на нейното професионално развитие започва през 2018 г. със стаж в едно от големите архитектурни студиа в столицата. Пътят и продължава с работа от 2018 до 2020 в друго архитектурно бюро в София. Дебютното и участие в международния конкурс MilanCall – Design Factory й носи четвърто място. Високо оцененият й проект съставлява и нейната дипломна работа с дипломен ръководител проф. д-р арх. Орлин Давчев, с която тя ще приключи образованието си, потапяйки се изцяло в света на архитектурата.

За проекта: Основна цел на проекта е запазване на озеленените площи в района и интеграция на новото в старото, в същото време стремеж към динамична форма, която създава различни пространства – подземни/надземни и открити/закрити.

Концепция: Традиционната пиаца в Италия е символично място с притегателен дух и с голяма гражданска значимост. Заобиколен обикновено от сгради с важна обществена функция, италианския площад е пресечна точка на главни улици или по-малки криволичещи, типични за Италия. В средата на пиацата обикновено е ситуиран значим паметник/фонтан като духовен и физически център на пространството.

Формообразуване: Диагоналните пътеки, създадени назад във времето според нуждите на жителите и символ на кръста - базиликата, са запазени. Ъглите на озеленените площи, образувани от пресичането на ходовите линии, са повдигнати, както и някои по периферията. Аналогично на концепцията в центъра на имота е формообразувано площадно пространство, заобиколено от повдигнатите озеленени площи, а подходите откъм откритите рампи и стълбища подсказват центъра на площада - паметника на Pietro da Verona. Целта е атмосферата на традиционната италианска пиаца да бъде пресъздадена в новопроектираното пространство. 

В по-абстрактен смисъл морфологията напомня за пукнатина в земята. „Пропукването“ е там, където духовната и обществена енергия е най-силна, а именно центъра на площада – паметника. По-тесни “пукнатини” допринасят за естественото горно осветление, както и образуват вътрешни градини, където са ситуирани съществуващите дървета в имота.

Функция: Сградата е полуподземна и е разделена на четири обема, свързани помежду си с коридори в интериора. Обединяващо пространство на всички части играе ролята на пиацата - мястото, през което посетителят преминава, има възможноста да усети атмосферата на арт пространството и да се потопи в света на изкуството.

Обратно нагоре ↑