Сгради

Логистичен парк, София

Арх. Ради Захариев, „ИЕС ПРОЕКТ-2008“ ЕООД, проф. д-р арх. Калин Тихолов, „АСА“ ЕООД, доц. д-р арх. Елица Иванова, „ИЕС ПРОЕКТ-2008“ ЕООД

Инвеститор: П.И.Л. Логистика ООД
Проектанти: АСА ЕООД, проф. д-р арх. Калин Тихолов, „ИЕС проект-2008“ЕООД , доц. д-р арх. Елица Иванова и арх. Ради Захариев
Изпълнител: Лит Строй ЕООД
РЗП: 29 002.2 кв.м
ЗП: 10 497 кв.м
Имот: 26 289 кв.м
Проект: 2017 - 2018 г.
Строителство: 2019 - 2021 г.
Фотограф: арх. Георги Палов

Голямо предизвикателство е да се проектира логистична сграда, чийто външен вид да не е сходен с вида на масовите изградени складови сгради. С идеята да се постигне различен силует и атрактивен вид на сградата е проектиран новият логистичен център с офисен етаж на бул. „Ботевградско шосе“ в София.

Теренът е в непосредствена близост до летище София по протежение на „Ботевградско шосе“. С лице от 325 м към булеварда той дава възможност за издължена сграда с дължина 240 м. Тя е организирана в 5 блока. За да се разделят отделните блокове не само визуално, но и информативно, за фасадите са използвани цветни термопанели. Всеки блок получава своя цвят, впоследствие използван като основен при разработване на интериора му. За да се постигне този характерен облик на фасадите, масовите сиви стенни панели са редени хоризонтално, а цветните - вертикално. Това значително усложнява начина на захващане на отделните панели и е предизвикателство не само за конструкторите, но и за строителя.

За да се осигури достъп до сградата с автомобили в рамките на имота по протежение на “Ботевградско шосе“, е проектирана двупосочна улица с места за паркиране, свързана с основния павиран двор на юг от сградата с товаро-разтоварната дейност на складовете на първия етаж. От „Ботевградско шосе“ са изпълнени три вход/изхода, свързани с улицата за движение на леки автомобили и товаро-разтоварна дейност на складовете.

Функционално решение

Сградата е разделена на 5 блока, всеки със самостоятелен вход на северната фасада, водещ към стълбищна клетка с асансьори. Входовете са подчертани с наклонени стъклени окачени фасади и стъклени козирки. Това остъкляване допълнително разчленява дългата фасада и създава един различен и интересен силует.

В централната част е разположен главният вход с рецепцията. Този блок е отдръпнат навътре от булеварда, за да се оформи голямо пред блоково пространство с кръгово движение. Целта е безпроблемно достигане на посетители до входа, без да се наруши движението на товарни автомобили по вътрешната улица, тангираща с булеварда. В близост до главния вход са разположени паркоместа за посетители и служители.

Главното фоайе е проектирано в духа на останалите части и пространства на сградата, като използваните материали са същите, но основният акцент вече е червеният цвят, цветът от фасадата на блока.

Във вертикално отношение сградата е на три етажа, но има обслужващи помещения и на полунива, достъпни от междините площадки на стълбищните клетки.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Първият и вторият етаж са изцяло със складова функция. Първото ниво (кота -3.57) е под земята от север, към булеварда, и на терен от юг. При проектирането е използвана съществуващата денивелация между терена и бул. „Ботевградско шосе“. Тази разлика от 3.5 м спомага да се оформят две рампи, съответно надолу към терена с едните складове и другата към новопроектирана улица на второ ниво за обслужване на складовете, разположени на втория етаж (кота +2,89). Складовете на терена са по-големи с възможност за обслужване (товаро-разтоварна дейност) с тежкотоварни камиони, а складовете на втория етаж са с по-малки размери и зареждането им е с бусове и маломерни камиони с по-малка тонажност. За да се улесни движението на бусовете по улицата на второто ниво, в сградата е направен пробив и посредством рампа те могат да слязат отново на нивото на булеварда.

Големите складове имат още една възможност за зареждане с бусове или маломерни камиони от север, по рампи.

На кота -3.57 са проектирани 8 големи склада, а на кота +2.89 (втори етаж) – 17 малки. Всички складове имат обслужващи помещения – съблекални, санитарни помещения, стая за почивка.

Третият етаж на сградата е с офисна и обслужваща функция със 17 броя офиси, две заседателни зали, ресторант и фитнес за работещите.

Офисите са разположени по протежението на коридор, свързващ всички блокове от единия до другия край. Така всеки получава достъп до ресторанта, залите и фитнеса, проектирани в разположения на изток блок. Поради голямата дължина на сградата коридорът е 240 м. За да е ясно къде се намира човек при движение по него, в интериора са използвани основните цветове от фасадата на всеки от блоковете. На всеки от тях в коридорите са предвидени ниши с рекреационна функция. Тези уширения разчупват безкрайния коридор и му дават една нова визия и по-голям комфорт. В тях са разположени дивани и пуфове в цвета на съответния блок. Специално за всяка от нишите е изработена картина от съвременен български творец. Картините също са инспирирани от цялостния дух и визия на сградата и са изработени за конкретното място в конкретния блок, като са използвани цветовете на блока.

Основният цвят на коридорите е тъмносив, който е фон за разполагане на цветните пана от МДФ, фрезовани и боядисани, рамкирани с вертикални и хоризонтални елементи с дървесен фладер. Вратите към помещенията също са в избрания цвят, фрезовани са по начин, отговарящ на декоративните пана от МДФ. Окачените тавани в коридорите са комбинация от гипсокартон в цвят и цветни пана от МДФ. Тези пана, раздвижени във височина и подсветнати със скрито осветление, спомагат за разчупването на „безкрайния“ коридор.

В най-източната част на сградата, в синия блок, е проектиран ресторант за работещите в сградата с 210 места за сядане. Интериорът отговаря на основната концепция, като отново е използван основния цвят на съответния блок, който в случая е син. Синият цвят в комбинация със светлия фладер на дървесните плоскости, подходящото осветление, удобните мебели и богатото озеленяване правят ресторанта да изглежда уютен, комфортен, атрактивен, изцяло в духа на съвременните представи за такъв вид пространство.

1 / 7

2 / 7

3 / 7

4 / 7

5 / 7

6 / 7

7 / 7

Цялото пространство на залата за хранене е разделено на отделни зони, като за целта са използвани цветарници и леки декоративни прегради. Предвидени са сепарета, високо сядане и самостоятелни маси. Разположението на местата за сядане е съобразено с гледката през тристранно разположените витрини. Всеки от посетителите има изглед към Витоша, излитащите и кацащите самолети на летище София и към града. Богатото озеленяване, ефирното осветление, страхотната гледка са в основата на доброто впечатление от ресторанта и засилват значително усещането за комфорт. По този начин ресторантът определено излиза извън представите за място за хранене в индустриална сграда.

В непосредствена близост до ресторанта са разположени две заседателни зали и малък фитнес на последното ниво зад стъклена окачена фасада на север, с впечатляваща гледка към Стара планина и София.

Сградата прави впечатление със своята нестандартна схема на планиране по хоризонтала и вертикала, креативния и нестандартен подход при оформление на фасадите и всички интериорни пространства. Екстериорът и интериорът са подчинени на една основна идейна линия, постигната с всички възможни средства, която отговаря на всички предизвикателства, поставени в началото на проектантския процес.

Пълният текст - в брой 4 на списание ГРАДЪТ

Обратно нагоре ↑