Сгради

"Кордеел България" представя: "Тева", Таблетен цех 4

Нов производствен цех с обслужващи съоръжения и междуцехови комуникации

В началото на 2023 г. „Кордеел България“ завърши строителството на Таблетен цех 4 - новата производствена сграда на "Тева" в град Дупница. Основната цел на проекта е увеличаване на производствения капацитет на завода в Дупница с до 1 млрд. производствени единици годишно според продуктовия микс – таблетки и капсули. Сградата е развита на четири етажа с РЗП 9000 кв.м, като първо и второ ниво са изцяло чисти помещения ISO 8 - там се осъществява производственият процес. На тях са ситуирани помещения за гранулиране, за приготвяне на разтвори, зони за пресяване, размерване, обвиване, смесване, капсулиране, таблетиране, зони за почистване и съхранение. На другите етажни нива са инсталирани впечатляващ набор от съоръжения и технологично оборудване, необходими за производствената дейност на "Тева".

Освен строителството на новия цех предмет на проекта бяха както интегриране на технологичните инсталации и системи за управление към вече функциониращите заводи на територията на "Тева", така и строителство на нова естакада и тръбопроводи, свързващи новия Таблетен цех 4 с други подобекти на територията на площадката.

Чистите помещения са решени със системен продукт за стени и тавани,

изработен от GRP (Glass Reinforced Plastic), намиращ широко интернационално приложение във фармация, медицина, микроелектроника и други. Доставката на 8000 кв.м чисти панели от Азия в условия на икономика на дефицит и непредвидимост в морската и авиационна логистиката, а впоследствие - монтажа им, съобразявайки се с над 20 отделни инсталации, изискваха изключителна координация, технически познания и контрол.

Πoдoвитe нacтилĸи от своя страна пoĸpивaт пoчти цeлия cпeĸтъp на използваните в строителния производствен сектор – асептични антистатични, асептични епоксидни, химически устойчиви и полиуретанови настилки. Освен терминалните филтри за чисти помещения, осигуряващи въздухообмена и чистотата на въздуха, във всяко помещение са интегрирани различни инсталации според предназначението му.

Голяма част от тях са строго специфични за фармацевтичната индустрия и не толкова често срещани, а именно: две различни линии сгъстен въздух, азот, пречистена вода, разтворители, подгряване и охлаждане на разтворители, подгряване на охлаждане на съдове, вакуумна инсталация, обезпрашаване, пара, конденз, CIP, пеногасене и други. От една страна, впечатляващият им набор подсказва за огромното количество изпълнени тръбопроводи, всеки от които със специфични изисквания по отношение на производствения им стандарт, към дебелина и повърхностната грапавост на тръбопроводите (вътрешна и външна), към метод и технология на заваряване, към инсталационните наклони, към начина на свързване с прилежащите съоръжения, към тестове и др. От друга страна обаче, описаните инсталации се нуждаят от не по-малко впечатляващо и като обем, и като сложност оборудване - компресори, изсушители, парни колектори, генератори, вакуумни агрегати, ресивъри, резервоари, топлообменници от всевъзможни типове и много други, изборът и доставката на които бяха истинско техническо предизвикателство.

В обекта са обособени 20 зони, обслужвани от самостоятелни централизирани общообменни климатични и вентилационни системи.

Броят на системите и конфигурацията на работните зони са определени според технологични, хигиенни, функционални и противопожарни изисквания. Предмет на ОВК проекта бяха и над 20 климатични камери, разположени на цял етаж и на покрива на сградата. Над 400 терминални филтъра спомагат за осигуряването на изискуемия клас на чистота, като те представляват крайните елементи на една огромна по размера си въздухоразпределителна мрежа. Работното налягане в помещенията е от основополагащо значение за фармацевтичната индустрия, поради което са осигурени редица регулиращи дебита клапи, с които се поддържа строго специфицираното диференциално налягане между съседните помещения. Сградата е оборудвана и с модерна BMS инсталация за управление на процесите, посредством която работата на климатичните и вентилационните системи е напълно автоматизирана.

За нуждите на електрическото потребление са инсталирани 3 броя нови сухи трансформатори с мощност 2000 кVA всеки, голям набор от разпределителни табла от най-висок клас с всички необходими защити и интегрирани към системата на мониторинг на завода. Особено специфичен бе изборът на осветителни тела, които трябваше едновременно да са сертифицирани за чисти помещения, да са взривозащитени и да позволяват двуцветен режим на работа. За резервиране на основна част от консуматорите в сградата е предвиден UPS 800kVA и централна батерия. Осигурено е най-високо ниво на пожароустойчивост чрез противопожарни врати, системни решения за противопожарни прегради, противопожарно водоснабдяване. Използвани са редица противопожaрни и противовзривни клапи с цел предотвратяване разпространението на пламъци и ударни вълни. Внедрени са също така спринклерна инсталация с водна пяна и модерна пожароизвестителна система с три вида детекция за пожар.

Камен Младенов (мениджър "Глобални проекти" - "Тева") и Атанас Димитров (проектов ръководител – "Кордеел България")

Извъpшвaнeто нa cтpoитeлнитe дeйнocти се случваше при непрекъсваем режим на производствените процеси на Възложителя

в другите сгради и на територията на площадката. Това изискваше прецизна координация на cтpoитeлния гpaфиĸ cъc cпeцифиĸaтa нa oпepaтивнaтa дeйнocт нa "Тева", включително и отговаряне на безкомпромисните им корпоративни стандарти по отношение на качество, безопасност и устойчиво развитие. В случай като този, на работещо фармацевтично производство по време на строителството, задачата беше особено предизвикателна.

"Кордеел България" реализира проекта с компетентен и мотивиран екип от инженери и ръководители, прилагайки ефективно установените в компанията процеси за управление на проекти и осигуряване на качество. Активното участие на отдела за механични и електрически системи на компанията позволи прилагането на инженерингови решения за някои от системите в обекта. Без техните познания и умения, включително и за работа в BIM среда, изпълнението и оживяването на инсталациите би било немислимо. Отдел "Здраве и Безопасност" на "Кордеел България" също изигра ключова роля в проекта, което спомогна за покриването на изключително високите изисквания на "Тева" на глобално ниво по отношение на безопасност при работа и опазване на околната среда. В процеса на строителството бяха ангажирани и редица доверени партньори на компанията – подизпълнители и доставчици.

1 / 2

2 / 2

За реализирането на подобни проекти от съществено значение са партньорските отношения между възложител и главен изпълнител.

Професионализмът и коректността, с които подходиха "Тева" и "Кордеел България" в съвместната си работа, се оказаха двигател за успешното завършване на новия производствен цех.

Проектът, изготвен от "Къща А3", беше разработен именно в BIM среда – една за щастие все по-често наблюдаваща се тенденция. Наличието на такъв интелигентен 3D модел е от ключово значение за прецизността при изпълнение на дейностите, но най-вече улеснява процесите на експлоатация и поддръжка на сградата. В процеса дейно участва и инженеринг отдела на "Тева", за координатор на проекта от страна на възложителя беше ангажирана фирма "IPS България".

Владимир Андреев, изпълнителен директор на "Кордеел България"

Владимир Андреев, изпълнителен директор на "Кордеел България"

Да си главен изпълнител на високотехнологичен проект с подобен забележителен обхват, е нещо, което малцина компании биха могли да посочат в портфолиото си. Мащабът, изключително широката експертиза и фокус върху нуждите на клиента, които трябва да притежава подобен изпълнител, е предизвикателна комбинация от условия.

В стремежа ни за развитие на култура на непрекъснато усъвършенстване осъзнато приехме предизвикателството да излезем далеч извън общоприетата рамка за главен изпълнител в строителния сектор.

От една страна, екипът ни трябваше да е безупречен по отношение на контрол върху целия процес, управление на веригата на доставки, технически познания в специфични инсталации, които не се срещат често на българския пазар, и не на последно място - безопасност при работа. От друга страна обаче, подобен тип проекти изискват коренно различен подход, който сериозно надгражда конвенционалното строително мислене.

Строителните познания бяха способ, чрез който се справяхме с възникващите казуси и проблеми. За решенията обаче, които вземахме, бяхме водени изцяло от нуждите на производствените процеси и от многобройните изисквания на редица регулаторни органи, на които трябваше да отговори фармацевтичният завод.

Вижте cтaтиятa в бpoй 5/2023 нa cпиcaниe ГPAДЪT в дигитaлeн фopмaт c вгpaдeни ИHTEPAKTИBHИ BPЪЗKИ

Обратно нагоре ↑