Сгради

Инж. Петьо Попгаврилов, СИТИ-ЕВРО ЕООД: Да се радваме на дръзки сгради с талантливо изпълнение, които ни развиват като професионалисти и подобряват градската среда

Инж. Петьо Попгаврилов, СИТИ-ЕВРО ЕООД

СИТИ-ЕВРО ЕООД има дългогодишен опит в цялостното изграждане на жилищни, офис сгради и в допълнителни дейности. В основата на компанията е нейният основател инж. Петьо Попгаврилов.

- Инж. Попгаврилов, може ли накратко да споделите вашата лична история като професионалист?

- През септември 2023 г. СИТИ-ЕВРО навърши 20 години от своето основаване. През тези две десетилетия въпреки всички турбуленции на средата ние работехме активно и с пълно себераздаване. Убедих се, че за мен строителството не е просто работа, а призвание. Целият ми съзнателен живот е свързан със строителството. Завърших строителен техникум, след това ВИАС и още като студент започнах работа по обектите, на терен, от най-ниското стъпало на професията. В момента разполагаме с прекрасен офис, но аз се чувствам по-добре, когато съм на обекта, а не на бюрото.

Всеки ден посещавам поне по един от нашите текущи проекти, приемам себе си за част от екипа по създаване, а не като контролиращ орган. В същото време като предприемач съм напълно наясно с мащаба на инвестициите, притесненията и сроковете на възложителите.

Открили сме баланса, ритъма и правилната организация на изпълнението. Разбира се, всичко се постига с екип, на който може да се разчита. Много държа на практическите умения и поглеждайки около себе си, с удоволствие установявам, че съм обграден с изключителни професионалисти, с които заедно успяваме благодарение на опита, на аналитичността и далновидността, на непрекъснатия стремеж към усъвършенстване.

Развиваме се устойчиво, защото планираме добре, определяме конкретни цели и постигаме всичко с много работа, от която не се страхуваме, а я приемаме като гласувано доверие, което сме длъжни да оправдаем.

- Как изглеждат тези две десетилетия в РЗП и построени обекти?

- Над 150 000 кв.м РЗП – както гласи нашият слоган - 150 000 кв.м опит. Това са повече от 40 напълно завършени проекта, всеки със собствените си специфики и отражение върху облика на София. В портфолиото си имаме многофамилни сгради, затворени комплекси, административни центрове, а отскоро и футуристичен апартхотел, чието изпълнение ни тласна напред като професионалисти. И тъй като трябва да говорим в числа, за мен най-важно е, че постигаме 100% спазени срокове към нашите възложители и 1:1 реализация с проекта.

- Комплексният подход и цялостната гаранция за строителния продукт са особено характерни за СИТИ-ЕВРО ЕООД - какво точно означава това за възложителя и клиента?

- Работата “на парче” и непоемането на отговорност са ежедневие. Известни са стотиците примери по схемата изпълнител – подизпълнител – подподизпълнител и т.н.

Мисля, всички в нашия сектор се убедихме, че това е порочен и неработещ модел. Той коства излишно много време и пари, а качеството винаги е компрометирано.

Ние разполагаме със собствени бригади и механизация и уверено прилагаме технологичните новости в строителството. Това е едно от съществените ни преимущества пред конкуренцията.

Освен това още на етап офериране осигуряваме експертен преглед и предлагаме подобрения, изхождайки от строителната ни практика.

В процеса на изпълнение се стараем да се вместим във финансовата рамка, наложена от инвеститорите, а в експлоатационния период на сградите откликваме приоритетно на всяка гаранционна необходимост.

1 / 2

Референтен проект: апартхотел DOT – Sofia, ул. "Братя Миладинови", архитектура: "I/O Архитекти"

2 / 2

Референтен проект: апартхотел DOT – Sofia, ул. "Братя Миладинови", архитектура: "I/O Архитекти"

- Какви са допълнителните улеснения и предимства за един инвеститор при работа с вас?

- Ние даваме повече от очакваното на инвеститора още във фазата на договарянето. Задълбочено разглеждаме и след детайлен разбор на проекта идентифицираме евентуални пропуски и възможности за оптимизация, за да ги отчетем и да „подскажем“ варианти на инвеститорите в ценовото предложение, което финално им предоставяме.

Така още преди да сме заработили заедно, възложителите получават практически опит и знание, т.е. добиват полза от нашето участие в конкурса за избор на изпълнител.

После, в хода на строителството, обикновено възникват достатъчно ситуации, в които да проявим професионализъм и рационален подход за намиране на най-доброто решение за един или друг технологичен въпрос.

- Възможно ли е атрактивната цена да не е за сметка на качеството?

- От позицията на човек с над 30 години опит в сферата на строителството констатирам, че най-ниската цена никога не води до реална удовлетвореност за крайния клиент, било то собственик или наемател.

Това, върху което инвеститорът трябва да се фокусира при избор на строител, всъщност са референциите. Непременно трябва да посети действащи или вече приключени обекти от изпълнителя, към който се е насочил.

Трябва да отдели време и да проследи дали се работи ежедневно и с какво темпо, да обърне внимание освен на очевидното състояние на обекта по отношение на чистота и организация и на качеството на готовите елементи от конструкцията или на довършителните работи - в зависимост от това какъв е текущият етап на строителството.

По отношение на ценовата оферта – знаещите инвеститори я разглеждат много детайлно и същевременно комплексно, не само като финална цифра. Ние се стремим да сме в услуга на нашите клиенти чрез максимално гъвкав и удобен финансов план, според техните желания и възможности, така че срокът за изпълнение и схемата на плащане да ги улеснят в договореностите им с финансовите институции, от една страна, и крайните ползватели, от друга.

Партнираме си с доверени доставчици, за да гарантираме възможно най-добри цени на материалите. Образцовата организация и координацията на процесите на строителната площадка, избягването на престои на техника и работници - всичко това ни позволява да предложим справедлива цена, без да е за сметка на качеството.

В последните години печелим конкурси за избор на изпълнител в резултат на комбинацията от професионалния прочит на проекта – отразен в ценовото предложение и набора от аргументирани становища, които предоставяме за съответния обект. И така - докато постигнем съвпадение с предпочитанията, идеите и предвидения бюджет на възложителя.

1 / 2

Референтен проект: апартхотел DOT – Sofia, ул. "Братя Миладинови", архитектура: "I/O Архитекти"

2 / 2

Референтен проект: апартхотел DOT – Sofia, ул. "Братя Миладинови", архитектура: "I/O Архитекти"

- Енергийната ефективност е изключителен приоритет на нашето време - какви са вашите опит и специализация в областта на пасивните и нискоенергийните къщи и възобновяемите енергийни източници и възможностите за възвращаемост на инвестициите?

- Темата с пестенето на енергия във всичките й аспекти, за намаляване на енергийния отпечатък, който строителният процес и производство оставят върху природата, е важна и изключително обширна. От гледната точка на строителя бих могъл да отбележа, че базовите изисквания падат върху сградната обвивка, оборудването и инсталациите. Конструкцията, ситуирането на сградата и съобразяването на спецификите на конкретния парцел се задават концептуално още на етапа на проектирането. Терминът „термокомфорт“ означава постоянна температура в целия обем на сградата и във всяка част на помещенията, а отличното качество на въздуха е независимо от външните условия като климат, замърсяване на въздуха, шум. Клиентът получава като краен продукт сграда с гарантирано високо качество на вътрешен климат и ниска консумация на електрическа енергия за отопление и охлаждане, а подробностите на изпълнението са наша грижа.

Оскъпяването и възвръщането на вложените допълнителни средства достигат равновесие в срок до 5-6 години. Подчертавам, че новите технологии повишават номиналната стойност на имота и превръщат инвестицията в стратегическа.

Ние имахме задача да изпълним етапа на грубия строеж на многофамилна енергоефективна сграда, чийто цялостен дизайн се подчинява на международния стандарт за устойчиво/зелено строителство EDGE - Excellence in Desing for Greater Efficiencies, и се справихме.

- Сред последните впечатляващи проекти във вашето портфолио са например апартхотелът на улица "Братя Миладинови" в София и Energy Tower в една от най-горещите столични зони "Хладилника". Нека разкажем за всеки един от тях поотделно - кои са най-големите предизвикателства при тези различни по тип обекти, от справянето с които сте особено удовлетворени?

- Пететажният апартхотел носи името DOT – Sofia. С този проект първо предизвикахме себе си като екип, а сега предизвикваме минувачите и бъдещите му гости. Няма човек, който да е останал безразличен към визията на сградата, дело на арх. Георги Кътов, водещ архитект в I/O Аrchitects. Възложителят д-р Панчо Георгиев е изключително вдъхновяваща личност - швейцарец с българско потекло, който винаги е носил България в сърцето си. Сега, чрез този необикновен проект, той оставя авангарден архитектурен отпечатък в същинския стар градски център на София отпреди 1944 г., в който днес плахо се настаняват нови здания. Инвеститорът прие за своя мисия да даде поле за изява на родни професионалисти, за да покажат своите изделия и услуги в отделните етапи от осъществяването на сградата. Веднъж прекрачили прага на хотела, посетителите ще си тръгнат с повече респект към българския бизнес, независимо от това дали е малък или голям, технологичен или автентичен занаятчийски.

Освен нестандартна естетика проектът въплъщава и добре премислена от проектантския екип система от иновативни инженерни решения и оборудване. Ще спомена само няколко елемента: геотермалните сондажи осигуряват енергоефективно отопление, климатизация и охлаждане; междуетажните плочи са темперирани чрез залагане на тръбни разводки в тях, системите smart-home автоматизират сигурността, известяват и контролират достъпа. Интериорът е нова вселена – премерено експониран видим бетон, високо качество на изработка, high class материали, минималистично луксозно обзавеждане.

Безспорно най-отличителна е фасадата, изработена изцяло от кортен стомана – категорична новост за сграда с подобен мащаб и предназначение. За разлика от екстериорните финишни покрития от различни типове мазилки, стъкло и облицовки от полимерни материали, повечето от които, изложени на прякото влияние на атмосферните условия, състаряват, с времето променят цвета и структурата си и овехтяват външния вид на сградите, кортен стоманата става по-хубава и „кадифено“ еднородна. За нея атаките на слънцето, вятъра и водата носят допълнителна красота. Гордея се, че изпълнихме точно тази сграда – една съвършено композирана еклектика между необременените с бои и наслагвания метал, натурално дърво и гладка бетонова повърхност.

Референтен проект: Energy Tower, бул. "Черни връх", архитектура: ВАМОС

Energy Tower e инвестиция на българско-турски енергиен консорциум SMART ENERGY

в партньорство с едно от водещите архитектури студиа в България - VAMOS Ltd, които за пореден път демонстрират афинитета си към елегантната архитектура. Сградата има потенциала да се превърне в забележителност на новия административен дистрикт на столицата. За нас като строители е чест и престиж да оставим своя почерк на адрес бул. „Черни връх“ 57 в най-желания бизнес квартал на София.

Този проект ни даде допълнително самочувствие, защото спечелихме конкурса в непредсказуемо състезание със силни конкуренти. Работата вървеше ритмично и с лекота главно защото възложителите, лидери в своята област, показваха респект към професионализма и усърдието на строителите. Първоначалният ни договор беше само за етапа на грубия строеж, но впоследствие, когато всеки квадратен метър от конструкцията мина през ума или ръцете на хората от екипа ни, надградихме ангажиментите си с функцията на координиращ изпълнител и реализация на част от видовете довършителни дейности.

Процесът на изпълнението създаде редица предизвикателства - дълбок изкоп с две подземни нива, плътно застроени по регулация, и от там невъзможност за развитие на „строително село“ в нулевия цикъл - преодоляхме го чрез серия от размествания съобразно графика на завършване на отделните етапи. Освен това укрепването тип „Берлинска стена“ беше осъществено под непрекъснат напор от подпочвени води, неутрализиран със специално изградени водопонижаващи кладенци.

Докато сградата „растеше“ и впоследствие, след Акт 14, постепенното навлизане на подизпълнителите за инсталациите, за фасадата, за оскеляването й, сложният достъп до обекта и други критични ситуации изискваха от нас като координиращ изпълнител перфектна организация и съгласуване c повече от 12 различни екипа - един огромен и динамичен труд от страна на нашите инженери.

Равносметката е 11 надземни и 2 подземни етажа – проектирани просторно и изпълнени прецизно, с ясно дефинирана функционалност, с мисъл за удобство на обитателите, с несравнимото усещане от панорамните гледки към града и планината.

ЕNERGY TOWER e напълно логична причина да изоставите home-office, затова към днешна дата е почти запълнена с успешни компании, избрали я за дом на своя бизнес. Доволен съм, че в съграденото от нас ще се сключват сделки за милиони, ще се коват стратегии за бъдещи начинания и в цялото това високоволтово откъм интелект и технологии пространство ще цари усещане за напредък.

- Какво е вашето виждане за бъдещето на сферата от бизнеси, които обслужват имотния сектор в България?

- Строителният сектор попада в спадове и възходи, както останалите икономически дейности. Той се адаптира в крачка към зелената трансформация, стремителния подем в технологиите, проблемите с недостига на кадри... Водеща остава отговорността да създава красиви и устойчиви сгради, защото придобиването на имот обикновено е най-значимата финансова инвестиция в живота на хората и тяхното очакване е капиталовложението им да увеличава стойността си с годините. Именно заради това изискванията към качеството са напълно разбираеми и моята прогноза е, че в бъдеще тази тенденция съвсем основателно ще градира.

Искам да се радваме на все по-запомнящи се във всяко отношение сгради и си пожелавам точно такива проекти - темпераментни, с дързък замисъл и талантливо изпълнение, които ще ни развиват като професионалисти и ще подобряват по интелигентен начин градската среда на нашата столица.

Вижте cтaтиятa в бpoй 5/2023 нa cпиcaниe ГPAДЪT в дигитaлeн фopмaт c вгpaдeни ИHTEPAKTИBHИ BPЪЗKИ

Обратно нагоре ↑