Пазари и инвестиции

Инвестициите в недвижими имоти в Централна и Източна Европа

Споделяне

Въпреки последствията от пандемията COVID-19 в цял свят и отделните региони обемите на инвестициите в активи на недвижими имоти в шест държави от Централна и Източна Европа - Полша, Чехия, Унгария, Словакия, Румъния и България, през първата половина на 2020 са нараснали със 7% на годишна база и достигат 6.26 млрд. евро. Полша и Чехия привличат 78% от всички инвестиции.

Инвестициите на националните пазари нарастват ежегодно. През първото полугодие на 2020 г. те са подкрепени от две големи сделки с портфолио за над 2.2 млрд. евро. Без тези транзакции обемите в региона биха се свили с около 30% подобно на целия регион Европа и Близък изток. Това се казва в изследване на Colliers International CEE Investment Scene.

Въпреки известна липса на транзакции за потвърждаване на доходността от първокласните имоти повечето пазари са регистрирани ръст с 25 базови пункта при офисите и 50 базови пункта при търговските центрове, като индустриалните и логистичните площи са останали стабилни с известно свиване във Варшава и Будапеща.

Инвестиционните обеми

Инвестициите в Полша и Чехия съставляват 78% от целия обем за шестте страни от региона - Полша, Чехия, Унгария, Словакия, Румъния и България. Голямото портфолио с жилищни имоти на Heimstaden съставлява 67% от целия изтъргуван обем в Чехия и около 21% от всички транзакции. Придобиването на част от портфолио на GTC в Lonestar от Optima съставлява 15% от целия изтъргуван обем в региона.

Офис секторът доминира и съставлява 41% от всички сделки в региона за H1/2020. Индустриалните и логистичните обекти са на второ място с 22%, все още ограничени от липсата на подходящ продукт. Транзакциите с търговски обекти и хотели остават на заден план поради силното въздействие от пандемията.

По страна на произход най-активни са инвеститорите от региона на Европа и Близкия изток, в частност от Швеция в резултат на придобиването на портфолио с жилищни проекти за 1.3 млрд. евро, следвани от френски и германски фондове съответно с придобивания за по 250 млн. евро. Подобно на предходни години инвестиционни капитали от региона също проявяват сериозна активност - Optima от Унгария придоби 61.5% от дяловете на GTC от Lonestar в шестте държави за сумата 1 млрд. евро. CPI Property Group придоби активи за 220 млн. евро в Полша и Чехия.

Свободни площи

Нивата на незаетост при офисите и индустриалните площи са стабилни на исторически ниски нива, но сега започват да демонстрират признаци на лек ръст. При наемите собствениците на имоти се опитват да поддържат настоящите нива там, където е възможно, и да прилагат стимули за наемателите с цел привличане и задържане на клиенти.

Прогнози

В зависимост от предстоящото развитие на ограниченията пред международните инвеститори и от бъдещото успокояване на цените вследствие на COVID очакванията са за поддържане на активността при транзакциите и през второто полугодие, като обемите могат да бъдат по-ниски от предходни години с до 20% поради липса на подходящ продукт на някои пазари и поради очаквания за отстъпки от страна на потенциалните купувачи.

Според последното наблюдение на Colliers България за Q3/2020 наемите на първокласните офис площи клас А в София са 12.5 евро/кв. м при ръст от 11.3% на незаетите площи. При търговските центрове цените са около 35 евро/кв. м и 7.4% ръст на свободните площи. Инвестициите за Q3/2020 са около 13 млн. евро при доходност 8.25% за офис площите, 9.5% за индустриалните и логистичните и 7.75% за търговските площи, показва Sofia Market Snapshot Q3/2020.

Пълният текст - в брой 5 на сп. ГРАДЪТ

Обратно нагоре ↑