Сгради

Green Pages с Весела Вълчева-Макгий: Устойчивото развитие - ново поколение регулации и сертификация

Beceлa Bълчeвa-Maĸгий, LЕЕD Fеllоw, LЕЕD ВD+С, ВRЕЕАМ Іnt’l Аѕѕеѕѕоr, DGNВ Аudіtоr, ЕDGЕ Аudіtоr, yпpaвитeл, "Tpипъл Гpийн Билдинг Гpyп Бългapия", +359899009339, vvaltcheva@triplegreengroup.com

Отново е краят на годината. Времето минава, а ние се борим с едни и същи неща, мечтаем едни и същи мечти, живеем не много по различно от нашите прадеди. В навечерието на 2023 си имаме война, природни бедствия, климатични промени, политически намерения - дори и нови кметове. И както темата за устойчивото развитие и зелените сгради беше нова, нишова, дори интересна и авангардна, тя вече е прегърната от политиците на света, от масите на новите поколения и ако не внимаваме много, ще ни залее като една огромна вълна от greenwash и ще ни удави в добри намерения, липса на съдържание, липса на смисъл и интегритет... Много апокалиптично звучи наистина и има реална опасност!

Като човек, роден под зодия Близнаци, аз винаги виждам нещата и от двете страни. Нека погледнем и позитивната страна на равносметките, които неизбежно ни обземат в краят на всяка година. Динамиката е огромна. Процесите на промяна се движат с безпрецедентно темпо – неща, за които не сме се сещали преди 3-5-10 години, са актуални теми, които намират своя път във всеки сектор на бизнеса. Климатът, инвеститорите, производителите, недвижимите имоти, застраховките, банките, политиците, младежите, биоразнообразието – тези заинтересовани страни, ако можем така да ги наречем, никога досега не са били така тясно преплетени в рекалибрирането на процесите, които управляват ежедневния ни живот.

Има динамика не само в климатичните промени, но и в начина, по който възприемаме света. Начина, по който управляващите разглеждат едни предизвикателства, с които не могат да се справят сами, начинът по който тече потокът на парите. Всичко е много динамично и в контекста на това се пораждат иновации и решения, които революционизират business as usual. Колкото и да са трудни millennials, те са будни за своите права – за питейна вода, за чист въздух, за природа, пълна с животни и живот.

И така, живеем в интересни времена. За жалост това, което ще споделя с вас като информация в този последен брой на Green Pages 2023, няма да е много интересно за повечето хора. Но това са фактите и който иска да съществува и да просперира в това пространство, да бъде зелен инвеститор, да бъде устойчива компания, да отчете реални цели и успехи в ESG, нека да знае правилата и да прави неща със смисъл.

Това е пожеланието ми към всички за новата година. Да се правят нещата с мисъл, да имат съдържание и да бъдат смислени. Не е толкова трудно. Защото нищо зелено няма в това да чекираме кутиите на чеклист за банка, за одит, за законово съответствие. Зеленото трябва да е наистина и целта да е опазването на планетата ни и подобряването на качеството на живот у нас, а не защото става задължително да „направиш нещо“.

Защото може да се направи много.

1 / 2

Business Garden Office X

2 / 2

Business Garden Office X

Регулативни изисквания за оповестяване на данни, свързани с климата и ESG

Преминаване от доброволно към задължително оповестяване

Основна цел сред многото инициативи, свързани с нашия отговор на климатичния риск, е преминаването от доброволно към задължително оповестяване на набор нови критерии. Тази много широка трансформация има глобални последици за множество индустрии. Тя оказва влияние върху всички бизнеси – дори и тези, които се стремят да създават добавена стойност. Тази цел се отразява на инвеститорите и оказва влияние върху регулаторите, както и тези, които определят стандартите за бизнеса. Всички страни са ангажирани в синхронизирана надпревара за адаптиране към изменението на климата и това колективно усилие напредва със забележителна скорост.

Фундаментално необходимо е да редефинираме финансовите и правните системи, за да се справим с климатичния риск. Управлението на финансовия риск се е развивало с един стабилен ход през годините, но днешната главоломна промяна е значително различна. Имаме приблизително шест години опит с климатичните рискове и разполагаме с по-малко от 30 години, за да трансформираме финансовата и регулаторната инфраструктура, за да постигнем net-zero въглерод.

Непредвидимият характер на физическото изменение на климата добавя допълнителна сложност. Физическото изменение на климата е достатъчно необратимо, така че нашите действия сега е малко вероятно да намалят физическите рискове до 2050 г. и всяка година тежестта и последствията от физическите климатични събития се влошават. Погледнато ретроспективно, сме доказали, че не сме особено ефективни при прогнозирането на тези събития и сме склонни да подценяваме въздействието им. Реално погледнато, стратегическото планиране и адаптивността са от първостепенно значение за успеха.

Остава един неотговорен въпрос: дали безмилостното темпо на изменението на климата ще надмине способността ни да смекчим въздействието му, или да се адаптираме към променящия се пейзаж? Само времето ще покаже. Добрата новина е, че има и какво да се направи.

Expo 2000

Рамки за отчитане и сертификационни инструменти

Отчитане на ESG с Global Real Estate Sustainability Benchhmark (GRESB)

Тъй като устойчивостта продължава да придобива известност в индустрията на недвижимите имоти, инвеститорите и мениджърите на фондове все повече признават потенциалното въздействие на екологичните, социалните и управленските практики (ESG) върху финансовите резултати. През последните години се наблюдава значителна промяна в поведението на инвеститорите към устойчиво инвестиране, движена от фактори като повишаване на осведомеността за изменението на климата, регулаторни промени и нарастващи очаквания на заинтересованите страни.

Инвеститорите интегрират екологични, социални и управленски данни (ESG) в своите инвестиционни решения, за да управляват рисковете и да откриват нови възможности. Но за постигане на силна възвращаемост и постигане на дългосрочни цели тези фактори трябва да бъдат валидирани и стандартизирани в активите.

GRESB е глобалният ESG бенчмарк за финансови пазари, използван от инвеститорите за разбиране и измерване на ефективността на фондовете и активите спрямо най-важните ESG показатели. С GRESB се опростява събирането и валидирането на ESG данни, ангажират се мениджърите относно рисковете и възможностите, лесно се интегрира ESG във вземането на инвестиционни решения. GRESB анализира екологичния отпечатък на дадено портфолио и подготвя за финансови рискове и нововъзникващи разпоредби.

Инвеститорите разбират, че устойчивите практики надхвърлят простото изпълнение на социална отговорност, и могат да имат и осезаеми финансови ползи. Факторите, свързани с околната среда, като енергийна ефективност и управление на ресурсите могат да доведат до намалени оперативни разходи и повишена стойност на имота в дългосрочен план. Социалните фактори като удовлетвореността на наемателите и ангажираността на общността могат да повишат процента на задържане на наемателите и да привлекат висококачествени компании. Управленските практики, включително прозрачното отчитане и ефективно управление на риска, могат да подобрят оперативната ефективност и да смекчат потенциалните рискове.

Признавайки тези потенциални ползи, инвеститорите и мениджърите на фондове включват съображения за ESG в своите инвестиционни стратегии и процеси на вземане на решения. Връзката между участието в GRESB и финансовата възвращаемост става все по-очевидна. Резултатите на GRESB предоставят на инвеститорите ценна информация относно практиките за устойчивост и потенциалните финансови резултати на фондовете за недвижими имоти.

IFRS S2 също разчита на данни, предоставени на GRESB, като надежден източник на данни за изчисляване на показатели за ефективност, свързани с климата. Освен това с включването на таксономията за цифрова устойчивост данните, получени от подаването на GRESB, отварят възможността да бъдат интегрирани във финансов счетоводен софтуер. Това улеснява автоматизираното проследяване и разкриване на годишна ефективност спрямо финансовите индикатори за устойчивост и устойчивост на климата.

Новата версия на LEED v5

Системата за сертифициране на зелени сгради LEED представя ново поколение на инструмента - LEED v5. Обновената версия представлява силен инструмент в усилията за привеждане в съответствие на сградите и изградената среда с целите на Парижкото споразумение за климата за 2030 г. и 2050 г. Рейтинговата система включва нови критерии, които да адресират важни въпроси като справедливост, здраве, екосистеми и устойчивост. Тази версия на LEED е резултат от задълбочени анализи и разговори с експертите в общността на устойчиво развитие и цели да спомогне с неотложната необходимост да се отговори на най-належащите глобални проблеми.

LEED v5 е изградена около преструктурирана рамка на предходния инструмент, LEED v4. Като водещи цели на новата версия са: климатичните промени, качество на живот, опазване на биоразнообразието и възстановяване на околната среда. Това са всеобхватните области на фокус, които ще ръководят следващите няколко версии на рейтинговата система и също така ще служат като механизъм за приоритизиране на начина, по който проектните екипи се възнаграждават за следване на различни стратегии.

Принципите на LEED идентифицират подробен списък на цели, които могат да бъдат постигнати от обекти, които използват инструмента. Тези цели са:

- Бързо декарбонизиране на строителната индустрия, за да отрази неотложността на климатичната криза (декарбонизация)

- Да вдъхновяват адаптивни и устойчиви изградени среди (устойчивост)

- Да инвестират в човешкото здраве и благополучие (здраве)

- Да създават среда, в която разнообразието, справедливостта и приобщаването процъфтяват (социална справедливост)

- Да подпомага на процъфтяващи екосистеми чрез практики за регенеративно развитие (екосистеми).

Стратегиите на LEED, които се оценяват чрез задължителни предпоставки и оптимални критерии, се намират в пресечната точка на целите на системата. Екологичните категории, на които е разделена рейтинговата система, ще продължат да служат като структура за критерии и предпоставки в LEED v5. Системата винаги е била основен двигател за пазарна трансформация, което ще продължи и занапред. Новото поколение на инструмента ще се фокусира в дълбоката декарбонизация на застроената среда и към постигане на целите на Парижкото споразумение за климата, което го прави още по релевантно за европейския и световния пазар.

Според Американския съвет за устойчиво развитие бъдещето на LEED ще използва цялостен набор от стратегии за намаляване на емисиите от експлоатация, материали, строителство, хладилни агенти и транспорт, като същевременно насърчава улавянето на въглерод и нетните положителни резултати. Тези цели са отразени в проекта на LEED v5 за съществуващи сгради и споделените концепции за проектиране и строителство.

LEED v5 предоставя лесни и ясни стъпки за изграждане на сгради с ултраниски въглеродни емисии. LEED v5 разглежда значителните източници на въглеродни емисии в сградите:

- Експлоатационни емисии от енергия, използвана за експлоатация на сгради

- Въплътени въглеродни емисии от строителството на сгради

- Въглеродни емисии, свързани с транспорта до и от сградата.

Проектантските екипи могат да използват рейтинговата система, за да постигнат целите на организацията за нетни нулеви стойности и стандартите за ефективност на сградата за намаляване или елиминиране на парникови емисии. Всички сгради в LEED v5 ще бъдат снабдени с оперативна прогноза за емисиите на парникови газове за техните обичайни оперативни емисии до 2050 г. Това ще помогне на екипите да разберат бъдещите въглеродни въздействия на техните решения. Планирано е LEED v5 да мине през период на публичен коментар и да бъде напълно достъпна за използване през 2025 г.

Ново поколение на инструмента BREEAM V7

BREEAM – Версия 7 (V7), ще види първата по рода си актуализация през множеството схеми на BREEAM, въвеждайки повишени и подобрени изисквания за енергийна ефективност и въплътен въглерод в системите за ново строителство (BREEAM NC), сгради в употреба (BREEA In-Use) и обновяване и оборудване (BREEAM Refurbishment and Fitout).

Новата версия на BREEAM ще отговори на необходимостта от отчитане на въплътения въглерод в оценките на ефективността, подпомагайки собствениците на сгради и предприемачите при вземането на по-информирани решения относно материалите и продуктите, които използват, за да постигнат своите екологичните цели.

Подходът BREEAM V7 предлага мерки за справяне с въглерода през целия жизнен цикъл на сградата като включва измерване и докладване на оперативни въглеродни емисии, както и въплътен въглерод в строителните материали и процеси. V7 цели да предостави ценен инструмент за инвеститорите при оценката на климатичния риск на дадена сграда. Той ще подпомогне собствениците и операторите на сгради да определят еталони за техните въглеродни емисии като важна стъпка към тяхното намаляване и доказване дали дадена сграда е на път към нулеви емисии.

Относно енергийната категория, V7 на BREEAM ще включва изменени критерии, свързани с енергийната ефективност. Най-вече промените ще осигурят подобрена синхронизация между BREEAM и ENERGY STAR, позволявайки ефективен трансфер на данни между двете платформи. По-голямата част от ревизиите, които ще бъдат включени в новата версия, са съсредоточени върху въглерода през жизнения цикъл, по-специално измерването и документирането на въглеродни емисии и въплътен въглерод. Например преработената версия ще предложи възможност за отчитане спрямо установени нетни нулеви траектории, включително Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM). Версия 7 на BREEAM също така ще въведе процес на оценка, който не е наличен в други програми за сертифициране, с интегрирането на глобални въглеродни показатели. Процесът ще предостави на потребителите средства за по-информиран избор на материали и продукти.

Този нов фокус ще отбележи значителна стъпка напред в целта на BRE да подпомага собствениците на имоти при постигане на целите за устойчивост, особено постигане на нулева нетна стойност. V7 е на път да направи своя дебют през 2024 г. в поетапен формат, започвайки с категорията за ново строителство

Картината в България и в региона

Имаше време, в което България имаше повече обекти - сертифицирани или в процес на сертифициране, от Гърция и Сърбия и се движеше паралелно с Румъния и Турция. Това време отмина и бързо изоставаме в класацията по сертифицирани сгради измежду нашите съседи. Да, пазарът ни е малък – но може би и визията ни все още е сравнително ограничена.

Сертифицираните сгради са стандарт за инвеститорите, които имат ясна стратегия за развитие, която да е наистина зелена. Те разбират връзката между ESG, зелените сгради, инвестиционните намерения и добавената стойност, която има и финансови и социални плюсове.

Числата говорят сами:

- България: 85 сертифицирани сгради; 45 по BREEAM, 37 по LEED (+ 23 в процес на сертифициране), 3 сгради по DGNB

- Румъния: 732 сертифицирани сгради; 647 по BREEAM, 96 по LEED (+ 70 в процес на сертифициране), 2 по DGNB

- Гърция: 146 сертифицирани сгради; 65 по BREEAM, 81 по LEED (+ 132 в процес на сертифициране)

- Сърбия: 68 сертифицирани сгради; 31 по BREEAM, 37 по LEED (+ 47 в процес на сертифициране)

- Турция: 813 сертифицирани сгради; 176 по BREEAM, 216 по LEED (+ 579 в процес на сертифициране)

- Северна Македония: 1 сертифицирана сграда по LEED.

Case Study - изграждане на най-устойчивото портфолио от ритейл паркове в Европа

През последните 5 години стана невъзможно да се игнорира значението на ESG факторите както в търговията на дребно, така и в недвижимите имоти, като устойчивостта се премести от нещо нишово в задължително за всички заинтересовани страни.

Според Аксел Деприе, управляващ директор на "Митиска РЕЙМ", инвеститорите осъзнават, че постигането на устойчив градски растеж е основен и неотложен проблем. „Това не е лишено от предизвикателства, разбира се, но съображенията относно ESG факторите играят решаваща роля в това да бъдеш отговорен съветник на фонда и са ключов двигател в създаването на дългосрочна стойност за всички наши заинтересовани страни и за обществото, като правят нашия бизнес и нашите управлявани активи устойчиви на бъдещето.“

Днес устойчивостта и ESG наред с местоположението, обитателите, мащаба на сградата и качеството на сградата са ключовите фактори за стойността и ефективността на имота и това значение само ще нараства с времето. От гледна точка на управление на фондове движещите сили са предимно защитата на средносрочната до дългосрочната стойност на портфейла, като същевременно добавя стойност и действа по социално отговорен начин. „Като част от нашия ангажимент за постигане на нетни нулеви въглеродни емисии в нашето портфолио от недвижими имоти до 2035 г. ние задълбочихме нашите нетна нулева стратегия и цели, тъй като вярваме, че преброяването на въглеродните емисии и фокусът върху въглеродните емисии ще определят десетилетието напред“, споделя още Аксел Деприе.

Постигането на нетна нула за индустрията няма да е лесно, но компанията вярва, че стремейки се към промяна и иновации, индустрията може да се декарбонизира и да се превърне от част от проблема в част от решението. За да се затвори огромната разлика между настоящите нива на емисии и намаленията, необходими за постигане на целите на Париж, индустрията трябва да действа сега.

През последните 10 години Mitiska REIM изгради портфолио от 91 имота, представляващи 1 100 000 кв.м брутна отдаваема площ в 10 европейски страни. Компанията расте и се развива бързо и осъзнава необходимостта от минимализиране на въздействието върху околната среда, като същевременно оптимизира финансовата възвращаемост. Те доказват, че това е напълно възможно. През октомври 2021 г. откриват най-устойчивия парк за търговия на дребно в Европа, Malinas, в Мехелен, Белгия, използвайки модел, който планират да внедрят в други разработки.

Добър пример: Malinas Retail Park - Белгия - изграждане на устойчивост в ритейл паркове

Ключова отправна точка е да се проектира и изгражда устойчиво от самото начало. Въпреки че хората все още са с впечатлението, че създаването на устойчива сграда е по-скъпо, всъщност е значително по-евтино от опитите да се „озелени“ впоследствие съществуваща сграда.

За да се включи устойчивостта във всички аспекти, от решаващо значение е всички страни, участващи в строителството – архитекти, инженери, изпълнители и предприемачи – да се съберат на ранен етап от процеса, така че да има ясен консенсус от самото начало, че създаването на зелена сграда е основната цел. Що се отнася до дизайна, сградите трябва да бъдат проектирани така, че да минимализират въплътеният и оперативния въглерод.

Може би по-важно е проектирането на гъвкава сграда, която може да се използва за различни цели в дългосрочен план. Гъвкавият модулен дизайн на ритейл паркове, градска логистика и многоетажна лека промишленост е добър пример. За да минимализират оперативния въглерод, Mitiska REIM избират работен дизайн с нулево нетно съдържание (генериране на енергия на място, пълно използване на дневната светлина, премахване на употребата на всякакви горива и т.н.). Чрез вземане на добри решения за устойчивост в началото на процеса ползите се извличат чрез намаляване на експлоатационните разходи.

Malinas Retail Park има очаквано потребление на енергия от само 116 kWh/m2 GLA и планира да използва 100% възобновяема енергия. Паркът не консумира изкопаеми горива. Около 65% от цялото електричество идва от слънчевите панели, монтирани на покрива, които генерират приблизително 2.3 MWh, както и батерия, съхраняваща генерираното електричество. Останалата електроенергия е възобновяема електроенергия от мрежата. Благодарение на генерирането на енергия на място чрез инсталацията на слънчеви панели и използването на 100% възобновяема енергия от мрежата Malinas постига интензитет на парникови газове от 0 kg CO2/m2. В резултат на това инструментът CRREM показва, че търговският парк има потребление на парникови газове под целта за глобално затопляне от 1.5°C, както е посочено в Парижкото споразумение за климата.

Тези фактори превърнаха Malinas в най-устойчивия парк за търговия на дребно в Европа и първата сграда на ритейл парк, която работи с нулеви въглеродни емисии.

Колко струва устойчивото развитие?

Въпреки че зеленото не е безплатно, то не трябва да нарушава бюджета в сравнение с конвенционалните сгради на базата на първи разходи. Устойчивостта не е просто удобство или знак за корпоративна отговорност, а основна характеристика на плана за финансиране при тези лидери в индустрията. При разработването на Malinas допълнителните разходи за получаване на сграда без въглеродни емисии в експлоатация и BREEAM in-use Excellent сертифициране са изчислени около 6.5% от общите разходи за строителство от 32.5 милиона евро. Най-голямата единична инвестиция в устойчиви функции бяха слънчевите панели и батерията на около 1.5 милиона евро. Въпреки това периодът на изплащане на тези слънчеви панели и батерия се изчислява на по-малко от 4 години.

Цената на сграда, сертифицирана по BREEAM и с нулеви въглеродни емисии в експлоатация, също трябва да се счита за маркетингов разход, а не само за строителен разход, тъй като сертифицирането повишава осведомеността за сградата, което води до публичност и наематели, които се нанасят, защото сградата е зелена . Инвеститорите или строителните предприемачи, които изберат да нямат екологични сгради или сгради с нулеви въглеродни емисии или пренебрегват сертифицирането, все повече ще установяват, че потенциалните наематели и инвеститори са по-малко привлечени от техните сгради.

Подобряването на оперативната ефективност и инвестирането в енергийна ефективност също помага за намаляване на риска от променливи цени на енергията и намаляване на разходите за комунални услуги. Перспективата за по-ниски разходи за енергия може да означава, че наемателите желаят и могат да си позволят да плащат повече наем, което създава икономически стимул за собствениците да инвестират в оперативна ефективност. Очакваното въвеждане на въглеродно данъчно облагане също е вероятно да увеличи цената на потреблението на енергия през следващото десетилетие.

Все по-често финансирането вижда по-ниски лихвени проценти за зелени сгради, например чрез зелени заеми, в сравнение с лихвите, предлагани за конвенционални сгради, което прави банковото финансиране по-лесно и спестява пари през целия срок на заема и подобрява финансовата възвръщаемост на актива. Поради това инвеститорите и разработчиците трябва да вземат предвид въздействието на жизнения цикъл на инвестициите в зелени строителни елементи, тъй като те в много случаи ще оправдаят по-високи първоначални разходи. Например, когато разходите за енергия и вода се вземат предвид през целия живот на сградата, те могат да помогнат за обосноваване на зелени решения за покупка.

Намаляването на цената на капитала е ясна победа. Инвестиционните средства със зелени активи вече могат да привлекат повече капитал на по-ниска цена. Тази тенденция може да бъде засилена от таксономичния регламент на ЕС, който ще увеличи прозрачността на пазара и ще улесни инвеститорите да установят дали нов строителен проект, рехабилитация или придобиване на имот е „зелен“ или „кафяв“.

Трипъл Грийн Билдинг Груп - България
Лидерство и доказана експертиза за устойчиви решения 

От 12 години нашата малка компания от специализирани експерти се стреми да изгради, трансформира и подкрепи нашия пазар с най-висококачествена експертиза, най-актуални познания и доказани услуги в сферата на сертифицирането на зелени сгради. Преборихме се с много, за да бъдем базирани в България. Управляващият партньор на организацията, Весела Вълчева-Магий, прекарала целият си живот в чужбина, се връща да живее в България със своя съпруг с желанието да си отгледа детето тук и да допринесе към устойчивото развитие със своето международно образование и опит. С 2-3 служители през първите години фирмата оперира на принципа хоум офис много преди да чуем за ковид и да се сетим, че има много разнообразни подходи към работата, като личната свобода прави хората много по-ефективни в служебните си ангажименти. Нейните членове са силно ангажирани със социални и градоустройствени теми и са част от мрежата на неправителствени организации с нестопанска цел, които промотират по-отговорни и устойчиви решения в проектирането и строителството.

Единствената фирма в България, която работи с всички международно признати системи за сертифициране на зелени сгради,

"Трипъл Грийн Билдинг Груп – България", може да се похвали с доказани успехи в своята сфера. За 12 години ние сме сертифицирали повече от 20 обекта на българска територия, включително 4 LEED Платинум обекта, най-високото ниво за американския инструмент и изключително постижение на международно ниво. Първата LEED жилищна сграда, първата фаза на Англо-американското училище, "Музейко" – първият детски музей на Балканите, първите офиси, сертифицирани по EDGE - "Интерпред World Trade Center", първият Campus проект - "Офис Х Бизнес Гардън", първият интериор в офисите на Mastercard, първата LEED сграда в Пловдив, както и ""Капитал Форт" също бяха сертифицирани от нас по британската система BREEAM.

Днес организацията се състои от разширен екип специалисти, като всички са с високи професионални квалификации и експертиза по конкретни теми. От началото на 2023 "Трипъл Грийн" се занимава и със стратегическо развитие в сферата на устойчиви практики и стратегии, ESG и зелени финанси за сектора недвижими имоти. Клиентите, с които работим от години на различни проекти, включват "Райфайзен Пропъртис", "Бизнес Парк София", "Парк Лейн Инвестмънтс", "Галакси Инвестмънтс", "ФеърПлей Пропъртис", "GTC България", Фондация "Америка за България" и много други. Архитект Весела Вълчева-Макгий все още се явява единствен независим одитор по EDGE на европейския пазар и държи лицензи за професионални обучения по LEED и EDGE – системата на Международната финансова корпорация (IFC).

Най-новите трендове, които наблюдаваме в България,

са усилена заинтересованост от жилищните инвеститори към варианти за сертифициране, както и предпроектни проучвания за потенциалното сертифициране на по-остарели съществуващи сгради. Банките също се интересуват от остойностяването на зелените сертификати за сградите спрямо дефинициите за зелени сгради, определени от европейската таксономия. Новите ни услуги включват детайлни gap анализи спрямо рамките на изисквания от международните финансови институции и банки за развитие, спрямо политиките и стратегии на инвеститорите, които са задължени да демонстрират съответствие. В момента завършваме съвместен проект с централата на ЕБВР в Лондон, като представляваме специално избран външен експерт, отговорен за оценки на инвестициите на банката в 6 различни европейски страни. Чрез тези оценки ще помогнем на банката да адаптира своите изисквания към своите клиенти, така че да могат ясно и лесно да демонстрират постигнатите "зелени" параметри на обектите, изпълнени със заем от банката за развитие.

Ако се нуждаете от съдържание, експертиза, смислен подход, внимателно отношение и доказани зелени услуги, заповядайте при нас. Ние предлагаме качество, което ще намерите сред най-реномираните консултантски организации в Лондон, Стокхолм и Ню Йорк, но на местна почва - в центъра на София.

Beceлa Bълчeвa-Maĸгий, LЕЕD Fеllоw, LЕЕD ВD+С, ВRЕЕАМ Іnt’l Аѕѕеѕѕоr, DGNВ Аudіtоr, ЕDGЕ Аudіtоr, yпpaвитeл, "Tpипъл Гpийн Билдинг Гpyп Бългapия", +359899009339, vvaltcheva@triplegreengroup.com

Вижте cтaтиятa в бpoй 6/2023 нa cпиcaниe ГPAДЪT в дигитaлeн фopмaт 

Обратно нагоре ↑