Сгради

"Дени Дидро": Съвременно училище сред природата

Споделяне

Иновативен подход в обучението, здравословна и спокойна учебна среда

Рени Пейчева, член на УС и изпълнителен директор на "ПроКредит Банк"

Поздравяваме ви с отличието за училище "Дени Дидро" в Национален конкурс "Сграда на годината" 2021 - категория "Социална инфраструктура и сгради със специално предназначение - сгради образование и култура"! Училището е съвсем ново и отвори врати тази есен, как посрещате една от първите награди и представяния пред експертна публика на този впечатляващ проект?

- Благодарим за номинацията, високата оценка на журито и получената престижна награда! Училище "Дени Дидро" предоставя нов модел на образование в близост до природата, което подкрепя и развива естественото желание у децата да любопитстват и изследват. В този смисъл най-голямото признание за нас ще дойде, когато училището предизвика промяната и подобряването на цялостната учебна среда за всички деца в България.

Как стартирахте концепцията за училище "Дени Дидро"?

- Идеята за училище "Дени Дидро" е провокирана от незадоволителната за нас стандартна учебна обстановка.

Да започнем първо с локацията на училищата – голяма част от тях се намират в презастроени градски зони, сред мръсен въздух и трафик. Дворните пространства са малки и не предоставят достатъчно възможност за движение и игра. Спортните съоръжения, където ги има, са неподдържани и амортизирани.

Класните стаи са тесни за големите групи ученици в тях. Обзавеждането е морално остаряло и не провокира развитието на любознателността и творческото мислене у учениците. Липсват модерните технологии, които да подпомогнат и осъвременят учебния процес.

Обучението се осъществява основно по дедуктивен начин – в учебните часове учениците нямат достатъчно време за задълбочаване в материята и възможност да изследват и анализират сами даден проблем. Учебната програма „прескача“ от тема в тема и не обръща достатъчно внимание на здравословния и природосъобразен начин на живот и емоционалното здраве при децата.

Всичко това породи в нас мечтата да променим средата, защото вярваме, че за да очакваме хармоничен и устойчив бъдещ свят, трябва да поставим основите му днес.

Училище "Дени Дидро" предоставя образование в близост до природата, в модерна творческа атмосфера, здравословна и спокойна учебна среда, в която децата могат да усетят себе си, да открият своите таланти и да ги развият.

Училището се намира в град Банкя, в екологично чист район на площ 6000 кв.м.

Учебният комплекс се състои от три учебни сгради, в които се разполагат уютните и светли класни стаи, тематични кабинети по естествени науки и изкуства, две библиотеки, голям физкултурен салон, малък физкултурен салон и зала за танци, голям (25 м) басейн, малък басейн, активни зони за игра, зона за хранене, външни спортни игрища, писта за бягане и просторни зелени площи.

Училището разполага с модерно оборудвана кухня, в която ежедневно се приготвя разнообразно и здравословно меню, консултирано с диетолог.

Обучението се осъществява в класове от 15 деца по нов, иновативен подход, ориентиран към опознаването на индивидуалните способности и потребности на всяко дете. Учениците изследват, анализират и сами достигат до знанията и отговорите, които търсят. Учителят е ментор, който стимулира учебната среда, за да предизвика любопитството, творческото и критичното мислене, задаването на въпроси. Получени чрез този подход, знанията са преживени, осмислени, остават трайно запомнени и могат да бъдат приложени отново от учениците. Ученето е проектно базирано и по теми, което позволява на учениците да навлязат в детайлите на знанието, да открият и изследват взаимовръзките между отделните науки.

Учениците могат да разширят ученето извън училище с ежедневни наблюдения и разходки по Алеята на здравето, вълнуващи посещения на паркове, музеи, галерии, фермерски стопанства и други места, които оставят трайни впечатления и запомнящи преживявания.

Осъзнаваме, че във все по-динамичен и променящ се свят на глобализация, технологии и наука, информацията, научена в училище, може бързо да стане неизползваема. Затова е важно децата да растат с любов към знанието и да останат отворени за учене през целия си живот. Да бъдат гъвкави и адаптивни към промените, да мислят глобално и стратегически. В бъдеще ще са ценни уменията за правилно управление на времето, за работа в екип и аргументиране на солидни тези, които учениците ще придобиват в училище "Дени Дидро".

Какви са зелените практики, които вече прилагате?

- Зелените практики са интегрирани по време на целия учебен процес и имат за цел да изградят цялостен устойчив модел на мислене и поведение у учениците. Някои от конкретните примери са използване на естествени и рециклируеми материали за обучение, ползване на постоянни бутилки за вода и прибори за многократна употреба, екологичен транспорт – училищните бусове са с метаново гориво, а автомобилите са електрически. Дори облеклото, което учениците получават, е изработено от естествени материи.

В училището са разположени компостираща система, контейнери за разделно събиране на отпадъци.

По време на обучението обръщаме постоянно внимание на ролята на нашето ежедневно поведение в цялостната грижа за околната среда. Наясно сме, че в бъдеще ще става все по-важно младите хора да осъзнават, че всяко тяхно действие или бездействие вреди или помага на природата, част от която е и човекът. Затова опазването на околната среда е част от идентичността на училище "Дени Дидро".

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Зелените политики имат все по-ключово място на институционално и корпоративно ниво - какво е тяхното място в политиката на "ПроКредит Банк" като конкретни инициативи и мерки?

- Както в бизнеса, така и при физическите лица "ПроКредит Банк" от години се старае да създава решения, които да насърчат инвестициите в енергийно ефективни проекти и в проекти, опазващи околната среда.

Първите кредити за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност в "ПроКредит" са от 2006 г. Близо 15 години по-късно делът на този вид финансиране вече е 1/3 от всички отпуснати инвестиционни кредити.

От 2012 г. имаме развита и сертифицирана система за управление на околната среда. Тя включва оценяване на нашия директен отпечатък, както и въздействието на нашите клиенти върху околната и социална среда и стимулирането им да правят по-добрия избор в бизнеса и инвестициите си.

Разбираме ключовата роля на служителите ни в реализирането на този подход, поради което силно обръщаме внимание на тяхното обучение в сферата на опазването на околната среда.

За развитието на зелените инициативи "ПроКредит Банк" допринася и с личния си пример. Върху няколко от офисите в България има инсталирани фотоволтаични централи за собствено ползване на тока (без продажба). През 2020 г. банката сертифицира най-голямата си сграда – централното управление в София, като въглеродно неутрална сграда след външен 2-годишен одит. Придвижването до клиентите е осигурено чрез 32 електромобили и плъгин хибриди. Насърчаваме ползването на градски транспорт. Разполагаме и със собствен велосипеден парк, който се ползва свободно от служителите ни.

В банката е изградена система за намаляване употребата на хартия, а когато се налага, използваме рециклирана. Ползваните прибори и бутилки са за многократна употреба. Поставени са контейнери за разделно събиране на отпадъци.

Арх. Ива Платиканова, "Платиканова и партньори":
Сградата изцяло отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност

Арх. Платиканова, като автор на проекта за училище "Дени Дидро" можете ли да ни представите решенията за енергийна ефективност и екологичност, които поставят проекта в групата на зелените проекти?

- Новопостроената сграда е изцяло съобразена със съвременните изисквания за енергийна ефективност. Издържана е в естествен архитектурен стил – дърво, камък и стъкло. На покрива е инсталирана фотоволтаична централа за производство на електроенергия, покриваща до 40% от потреблението, както и слънчеви колектори, които покриват нуждите от топла вода. Прозорците са с троен стъклопакет, с нискоемисионно и енергийноефективно покритие. На стените е поставена изолация от минерална вата с дебелина 20 см и обща дебелина 35 см, включително 4 дървени слоя въздушна изолация. Има изградена озонираща система, която намалява отделянето на въглеродни емисии. Поливната система работи със събраната дъждовна вода, а в сухите месеци със сондажна. По време на строежа на училището няма нито едно унищожено дърво. Всички дървета на територията са спасени, преместени и засадени на друго място в двора на училището.

Поставен е устойчив дървен под, мебелите са изработени от рециклирана дървесина, а там, където е употребена пластмаса, тя също е от рециклиран материал. Всички електроуреди са енергоспестяващи от най-висок клас.

1 / 1

Обратно нагоре ↑