Сгради

Централна минерална баня „Банкя“ - архитектурна ценност с национално значение

Момент от Национален конкурс "Сграда на годината 2022" - Рангел Марков, кмет на район "Банкя", и екипът на проекта получават наградата "Срада на публиката" 

НАГРАДА "СГРАДА НА ГОДИНАТА 2022" - категория "СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА", "СГРАДА НА ПУБЛИКАТА"

Проектиране, консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня „Банкя“ 

Инвеститор: Столична община - район "Банкя"
Архитект: „Георгиев Дизайн Студио“ ЕООД, арх. Чавдар Георгиев, д-р арх. Ирина Атанасова
Изпълнител: „Стреза“ ЕООД
Конструктор: инж. Антон Малеев, д-р инж. Мирослав Тодоров и колектив
Застроена площ на първи етаж (ЗП): 1792 кв.м
Разгъната застроена площ с включен сутерен (РЗП): 5200 кв.м

Централна минерална баня „Банкя“ е изградена в периода 1907 – 1911 г. и понастоящем е декларирана като архитектурно-строителна недвижима културна ценност. Намира се в централния парк на Банкя, Столична община, и е основен композиционен акцент на прилежащата паркова среда (със статут на недвижима културна ценност на градинско-парковото изкуство).

Сградата е проектирана от мюнхенския архитект и професор Карл Хохедер, а ръководител на строежа е архитект Нено Нешев. За периода на нейното създаване е била най-модерната балнеолечебна сграда в България и една от забележителните бани в Европа благодарение на високото качество на изпълнението, предлаганите процедури и удобства, естетико-художествените качества. През годините се превръща в символ на курорта Банкя.

Това е забележителен представител на архитектурата от началото на ХХ век. Характеризира се със симетрична планова композиция, с използване на конкавно-конвексни форми в обемно-пространственото решение, с богата пластична декорация, с висока архитектурно-художествена стойност на подовите настилки, фаянсовите и дървените стенни облицовки и на редица специфични сградни елементи (капандури, дървени прегради, врати, полилеи и други). В стиловото решение се открояват някои характеристики на сецесиона и на неокласиката.

Преди началото на възстановяването сградата не е експлоатирана от повече от 10 години и се намира в лошо техническо състояние.

Целта на проекта е социализация на историческата сграда като СПА център при изява на нейните ценностни характеристики като културно наследство. Основополагащ е стремежът за запазване на първоначалната функция – балнеолечебната, при удовлетворяване на съвременните изисквания и подобряване на експлоатационните условия. Стойност на проекта е 8 000 000 лв.

Предизвикателствата са обусловени от новия начин на функциониране на историческата сграда и неминуемата намеса в оригиналната строителна субстанция. Конструктивното укрепване е осъществено при минимална интервенция и с респект към културната стойност на сградата, фасадите са реставрирани с тяхната автентична визия. Първоначалните „мъжко“ и „женско“ крило на банята са обединени функционално – чрез обособяването на централното фоайе като разпределително пространство. От входната зона посетителите се насочват към СПА комплекса или към кафе-сладкарница. В тази зона са достъпни също лекарски кабинет, административни помещения, магазин. Залите с кръгли басейни и душови ниши към тях, помещенията с каменни курни запазват своето оригинално предназначение за балнеолечебни функции. С автентичното си обзавеждане са възстановени и четири помещения с вани, две от които са т.нар. царски. На мястото на други подобни помещения са обособени процедурни кабинети за профилактика и лечение чрез вода и процедурни масажни кабинети. Сутеренното ниво, което преди се е използвало за технически помещения и пералня, понастоящем е адаптирано като зона със съвременна СПА функция. На това ниво са обособени 3 бр. парни бани, солна стая, лакониум, сауна, 3 хидромасажни басейна, както и 2 самостоятелни VIP апартамента, всеки със собствена парна баня, масажно помещение и джакузи.

1 / 4

Мастер план

2 / 4

Разпределение сутерен

3 / 4

Разпределение първи етаж

4 / 4

Разпределение втори етаж
Рангел Марков, кмет на район „Банкя”

Рангел Марков: С инициативност и иновативни решения спасихме символа на Банкя

Благодаря за интереса ви към любимата на поколения българи най-аристократична сграда в Банкя. Голямата балнеолечебница е изградена по проект на мюнхенския архитект проф. Хохедер. Тя открита през 1911 година и функционира до 2001 година, когато е затворена.

От първия ден на моето и на екипа ми управление приоритет №1 бе именно тя.

На 15 април 2010 година СОС даде съгласие за безвъзмездно придобиване от Столичната община правото на собственост върху Голямата балнеолечебница.

На 28 септември 2011 година бе сключен договор между областния управител на област София и кмета на Столичната община за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имота - частна държавна собственост.

Впоследствие със заповед на кмета на Столичната община от 17 октомври 2011 година балнеолечебницата се предостави за управление от район „Банкя”.

И оттогава отварянето на Голямата балнеолечебница се превърна в основна задача за нас,

тъй като тази емблематична за Банкя сграда има градообразуващ фактор. С нея е свързана голяма част от историята на това населено място.

Преминахме през много перипетии. Дори създадохме Консултативен съвет от граждански активни банчани, с които обсъждахме възможностите за стартиране работата на балнеолечебницата. В резултат на редица обществени обсъждания в града и разисквания на заседания на СОС за по-добра защита интересите на гражданите собствеността бе трансформирана от частна общинска собственост в публична общинска собственост, като по този начин се гарантира по-голяма защита на общинския интерес. Това се случи с решение на СОС от 24 юли 2014 година.

На 14 май 2015 година с решение на СОС бе открита процедура за предоставяне на концесия за строителство на „Градски балнеоложки комплекс на град Банкя – реконструкция, консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня Банкя и строителство на Балнеоложки хотел в град Банкя”.

При така предложените условия по онова време не се прояви интерес от страна на евентуален концесионер и ние продължихме да мислим върху вариант как да възкресим погиващата към онзи момент сграда, върху покрива на която вече прорастваха дървета.

Тогава достигнахме до идеята за друг вариант за осигуряване на средства за възстановяване на емблематичната балнеолечебница. След обществено обсъждане внесохме предложението в СОС и на 27 април 2017 година със свое решение СОС даде съгласието си за

обявяване на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху земята на бившия Летен театър.

Конкурсът бе спечелен от ПОД „Алианц”. С тези средства (около 8 млн. лв.) извършихме ремонта на сградата.

Считам, че с този ход район Банкя е първопроходчик в успешната практика, при която за 35 години отстъпваме право на строеж за хотел, който след този срок ще се предостави за стопанисване от общината, а с получените от отстъпеното право на строеж средства ремонтирахме до блясък перлата на Банкя, която си остана общинска.

Район „Банкя” проведе обществена поръчка за проектиране, консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня - Банкя.

Тя бе спечелена от „Консорциум Банкя 2020” ДЗЗД с участници в обединението „Стреза” ЕООД и „Георгиев Дизайн Студио”.

Поради промени в бизнес климата, породени от ковид вълната, вероятно и поради нашето оправдано желание максимално да защитим обществения интерес, отново не се нае концесионер да я стопанисва, ето защо се стигна до едно решение, което в момента дава добър резултат – балнеолечeбницата да се стопанисва и управлява от ОП „Общински имоти”, които имат опит в това отношение. Столичният общински съвет прие решение ОП „Общински имоти” да стопанисва и управлява балнеолечебницата за срок до 3 години.

Най-важното е, че спасихме символа на Банкя.

Великолепно реставрираната баня вече приема посетители, сградата като магнит привлича наши и чужди туристи

както за процедури, така и просто да я разгледат, да се снимат пред нея, да попият част от атмосферата ѝ, наситена с история и красота. Тя неминуемо донася оживление в града ни, защото вече се ползва от много хора. Социалният елемент също е защитен, тъй като пенсионерите и учещите се ползват с намаление. Подобрява се и икономическият микроклимат в града.

В заключение бих искал да насоча вниманието на потенциалните инвеститори към факта, че вече е изработен и влязъл в сила ПУП за новата балнеоложка зона на Банкя, където те биха могли да инвестират в приоритетните за курорта ни здравеопазване, социални дейности и спорт. При интерес от такъв тип инвестиции, аз и моят екип ще се срещнем с потенциалните инвеститори, за да обсъдим конкретните възможности с тях.

Още веднъж благодаря за интереса и желая успешна година и на вашето списание, ползващо се с авторитет и отличаващо се със своя професионализъм.

Арх. Чавдар Георгиев, „Георгиев Дизайн Студио“ ЕООД (вдясно), и Янко Шумков, "Стреза" ООД, по време на церемонията на Национален конкурс "Сграда на годината 2022"

Арх. Чавдар Георгиев: Извършихме функционална трансформация от класическа баня до съвременен балнеологичен комплекс

- Арх. Георгиев, поздравления за отличията за Централната минерална баня в Банкя на Национален конкурс "Сграда на годината 2022"! Разкажете ни малко повече за старта и вашето включване в проекта?

- Благодаря за поздравленията, истински удовлетворени сме от високата оценка на журито и публиката в конкурса "Сграда на годината 2022"!

- Началото на работата ни по този проект започна преди вече повече от 5 години. През есента на 2017 г. Столичната община – район „Банкя“, обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Проектиране, консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня „Банкя“. В партньорство със строителна фирма „Стреза“ ЕООД започнахме работа по изработка на техническо предложение за изпълнение на проекта. Определянето ни за изпълнител на обществената поръчка и сключването на договор за изпълнение в края на същата година постави началото и на същинската работа по проекта.

- Кои бяха най-големите предизвикателства в реновацията на една сграда със сериозна история по проект на арх. Карл Хохедер и определящ фактор за градския център и за целия град?

- Откровено казано, всеки аспект на работата ни по този проект беше сериозно предизвикателство. Започвайки от всеобхватно архитектурно-историческо изследване и анализ на физическото състояние на сградата, преминавайки през сложната задача за максимално опазване на високата архитектурно-художествена стойност на паметника в съчетание с необходимата намеса с цел социализация и функционално развитие на сградата и достигайки до техническите решения за възстановяване на всеки отделен детайл от богата пластично-декоративна украса и облицовки. Това, което вероятно остава незабелязано от нашата работа в завършения обект, е сериозната конструктивна намеса, която се извърши с цел укрепване на носимоспособността на сградата. Това укрепване беше решено и реализирано с максимален респект към паметника и на практика без то да компрометира нито един характерен художествен елемент както по фасадата, така и в интериора на сградата.

- Какви са естетическите и функционалните решения, които осигуряват комфортно ползване и успешно функциониране на проекта?

- Както споменах, предизвикателство беше да направим функционалната трансформация, превеждайки сградата от класическа баня с мъжко и женско крило от началото на ХХ век до съвременен балнеологичен комплекс, предлагащ високо разнообразие от профилактични и възстановителни процедури. Отчитайки високите художествени стойности на пространствата на първия етаж, ние запазихме и основните им функции – залите с автентични кръгли басейни, помещения с индивидуални вани, както и главната приемна зала на сградата.

Основната функционална намеса, която считам за успешна практика, е преустрояването на подземното ниво, което по първоначално решение се е използвало основно за сервизни и технически нужди и работилници. Котлите за отоплителната инсталация, изградена на по- късен етап, заемаха една голяма част от този етаж. С проекта, който реализирахме, този етаж претърпя пълна трансформация, като на него предвидихме обособяване на нови СПА зони с помещения за суха и влажна топлина, три нови хидромасажни басейна, две зони за индивидуални СПА процедури, един открит и един покрит кът за релакс.

- В каква степен бяха реализирани вашите предложения и проектни решения?

- Всички фази на проекта бяха представяни за обсъждане и преглед от страна на възложителя. Бяха направени и публични представяния на проекта пред градската общественост. В цялост нашите проектни предложения се възприеха и залегнаха като дейности в проектната документация. Министерството на културата съгласува предвидените в проекта намеси и предвиждани консервационно-реставрационни дейности.

Веднъж одобрени, нашите проектни решения се изпълниха, и то с прецизност и високо качество.

Екипът от специалисти на „Стреза“, в това число реставратори, скулптори, художници и инженери, реализираха всички строителни и консервационно-реставрационни работи с внимание и респект към обекта.

1 / 8

2 / 8

3 / 8

4 / 8

5 / 8

6 / 8

7 / 8

8 / 8

- Какво е мястото на решенията за енергийна ефективност в проекта?

- Спецификата на сградата на минералната баня като паметник на културата предопредели невъзможността от прилагането на конвенционални решения за повишаване на енергийната ефективност. С екипа ни от специалисти по отопление и вентилация и минерална вода разработихме изцяло нова, високоефективна система за отопление на сградата чрез използване на отпадната минерална вода от двата автентични басейна. Чрез термопомпи ние използвахме температурата на водата, трансформирайки я в енергия, необходима за отопление на цялата сграда. Сменени бяха и старите прозорци с единични стъкла с нова дограма със нискоемисионни стъклопакети, запазвайки оригиналните пропорции и членение на дограмата.

- Какъв е приносът на този проект за развитието на градската среда?

- Проектът за консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня "Банкя" има съществен принос за подобряването на качеството на жизнената среда въз основа на две базисни постижения.

Първо, реализацията е пример за успешна интеграция на културно-историческото наследство в съвременната среда, което е един от основните принципи на устойчивото развитие. Централна минерална баня „Банкя“ е забележителен архитектурен образец от началото на ХХ век и недвижима културна ценност със значимост на национално ниво – по своя мащаб, архитектурно-художествена стойност и символно значение. Чрез проектното решение автентичността е съхранена във висока степен, ценностните характеристики като културно наследство са изявени при съобразяване с изискванията на съвременното общество.

Второ, постигнато е ефективно използване на изключителния потенциал на обекта по отношение на природните ресурси – минерални води и природна среда.

В процеса на експлоатация Централна минерална баня „Банкя“ очаквам да се утвърди като значим пример за градски балнеологичен комплекс, предоставящ разнообразни балнеологични и СПА услуги – не само за територията на Столичната община, но и на национално и наднационално ниво.

Вижте cтaтиятa в бpoй 1/2023 нa cпиcaниe ГPAДЪT в дигитaлeн фopмaт c вгpaдeни ИHTEPAKTИBHИ BPЪЗKИ 

Обратно нагоре ↑