Пазари и инвестиции

Ценка Божилова, "Адванс експертни оценки": Благоприятна среда и балансиране на пазара на бизнес имотите в средносрочен план

Ценка Божилова, управител, "Адванс експертни оценки"

- Г-жо Божилова, как оценявате общото състояние на бизнеса с недвижими имоти и свързаната с него професионална дейност в областта на оценките и анализите в периода след пандемията?

- В последните години сме свидетели на любопитен и динамичен пазар на недвижими имоти, повлиян от глобалните процеси в резултат от пандемията и войната след това. След бурния пик на цените на жилищните имоти и силно завишеното търсене сега сме на етап, в който пазарът естествено се балансира – цените запазват нива, а търсенето и предлагането се уравновесяват. От своя страна експертните оценки са отражение на динамиката на пазара и ние сме естествен участник в процеса на покупко-продажба на имоти. Усещаме пулса на пазара и неговия ритъм, споделяме ръста и спадовете, които се отразяват на всички участници.

За радост днес можем да кажем, че като цяло това е един доста добър период за бизнеса с недвижими имоти и всички съпътстващи услуги.

- Вие предлагате портфолио от различни професионални услуги като пазарни проучвания и анализи, оценки на инвестиционни проекти, feasibility studies, финансови анализи?

- Оценителската дейност е нормативно регулирана от Закона за независимия оценител, според който се определя и обхватът на оценяване на активи – "Адванс" има правоспособност за изготвяне на оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, финансови инструменти и финансови институции, земеделски земи и трайни насаждения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други активи: архитектурни паметници на културата, интериор, бижута и скъпоценни камъни. Това ни позволява да предложим комплексна услуга за определяне на стойността на целия спектър от материални и нематериални активи, които клиентът притежава или желае да придобие.

Акцент искам да поставя и върху международния опит и експертиза, които прилагаме в "Адванс". Ние сме компания, регулирана от RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) - най-авторитетната и дългогодишна организация в областта на оценяването на имоти с повече от 150 години история. Ексклузивен представител сме и на EVA (European Valuers’ Alliance) - Европейски алианс в сферата на оценяването на недвижими имоти.

Не на последно място искам да отбележа и активната работа на "Адванс" в посока дигитализацията на оценителския процес. През последните 2 години внедрихме иновативен дигитален продукт (АЛВИС), с който генерираме оценки на недвижими имоти.

Това са предпоставки, които ни позволяват смело да заявим, че сме сред водещите компании за комплексно обслужване в сферата на оценяването на активи.

1 / 2

Референтен проект: Sonata

2 / 2

Референтен проект: Mona

- Настъпи ли сериозна промяна в показателите и стойността на имотите в резултат на постпандемичната криза?

- Всички сме свидетели в постпандемичната среда на интензивно търсене и предлагане на пазара на жилищни имоти и респективно ръст на цените. Отличават се имотите с добри характеристики и тук е ролята на професионалния оценител да определи експертно стойността на всеки имот и да дефинира границата на неговата ликвидност.

По отношение на бизнес имотите след първоначалния отлив сега наблюдаваме възстановяване на пазара и ръст в заетостта на офис площите. Налице са и нови тенденции, които новият дневен ред диктува – споделените работни пространства добиват популярност и се позиционират вече трайно на пазара.

От своя страна логистичните обекти преживяват период на растеж и развитие и всички заедно следим с професионално любопитство представянето на този пазарен сегмент. Ритейл парковете също са сред печелившите модели днес и стават все по-популярни на територията на цялата страна. Потенциала им за развитие тепърва ще анализираме и наблюдаваме.

- Как ще коментирате заявките за оценка на инвестиционните проекти и тяхното развитие през последните години?

- След 2021 г. оценките, които изготвяме за нашите клиенти, навлязоха отново в широк спектър след застоя по време на пандемичната криза – оценяваме инвестиционни проекти за различни сфери: жилищна, логистична, индустриална, хотели. Активността на инвестиционния пазар много бързо се усеща от оценителския бизнес, защото ние сме част от този процес от самото начало и съпътстваме инвеститорите до финализиране на проекта. От съществено значение е доверието, което ще изградим с клиента, защото ние сме негов консултант по пътя към ефективната реализация. Ние често предлагаме освен нормативно изискуемите оценки на обезпеченията и допълнителни услуги, които да измерят финансовата ценност и устойчивост на активите, рентабилността и предполагаемите рискове.

Вярвам, че успешните инвеститори днес познават позитивите от професионалните експертни оценки и ползват тези консултации, за да управляват максимално ефективно своите активи.

- Един от фокусите на брой 4 на списание ГРАДЪТ са хотелските проекти - какви са особеностите на оценяването на такъв тип активи и на развитието на този бизнес сектор?

- Ретроспективно погледнато, този бизнес сектор отбеляза най-голям срив в резултат на пандемията и бързо се наложи да се съобразяват с новите изисквания на пазара – противоепидемични мерки, устойчивост в управлението и развитието, поддръжката на активите. Този повратен момент породи различно поведение в различните участници на пазара и те избраха различни бизнес модели, които да следват. Някои от хотелите решиха да се ребрандират и да заложат на утвърдена международна марка като гаранция за качество и ниво на обслужване. Други инвестираха в реновации, за да повишат нивото на предоставените услуги, но има и такива, които решиха да излязат от инвестициите и да се пренасочат към друг бизнес сегмент. Добър тласък получиха хотелите от СПА сектора през последните години, защото това е бизнес с целогодишна активност и отбелязва добра заетост през целия период.

Ние в "Адванс" оценяваме повечето от водещите хотели в страната и следим активно тенденциите на този бизнес сектор. Можем да заявим, че в момента има инвестиционни активности в този сегмент, и очакваме, че с правилно бизнес поведение потенциалът за реализация на хотелите у нас ще се повишава.

Обратно нагоре ↑