Инфраструктура

Бургас: Комфорт за обитателите и инвестиционна активност

Емил Бурулянов, главен архитект: Бургас да се развива динамично и прогресивно като модерен град

Магистър по висша архитектура - Институт за висша архитектура на Каталуния, Барселона, Испания Бакалавър по инженерство и архитектура - Университет на Малта Носител на националната награда за Архитектура на САБ - Архитектон 2017 Носител в колектив на приза Сграда на годината за 2015, Сграда на публиката Многократен носител на приза АрхиМаг на Бургаското архитектурно пространство - АрхиМория Член на УС на КАБ - РК Бургас, член на САБ

Арх. Бурулянов, поздравяваме ви с първите няколко месеца на една от най-важните за развитието на Бургас позиции! С какво стартира вашата работа като главен архитект?

- Благодаря от сърце! Предполагам, че никога няма да забравя нито първия си ден, нито встъпването си в длъжност, защото всичко това съвпадна с обявяването на извънредно положение и противоепидемичните мерки. Още по-изискващ и натоварващ е и фактът, че в кризисни времена архитектурата, градското планиране, дизайнът и изкуството са първите жертви във финансово отношение. Когато времената са сложни и изискват лишения и пренасочване на финансови потоци, неминуемо от това страда първо градската среда и изкуството като цяло. В тази връзка обаче аз в ролята на главен архитект и всички ние като общинска администрация поехме сериозен ангажимент за продължаване на политиката на развитие на града посредством поддържането на проектна готовност в очакване на икономически рестарт след период на стагнация. Логиката зад тази тактика е да сме максимално подготвени с разнообразни и качествени проекти в различните ресори, с разрешително за строеж и чакащи своя ред при избистряне на финансовите рамки и условия за следващия програмен период.

Какви са най-спешните дейности от гледна точка на приоритетите за развитието на града?

- Безспорно икономическото развитие на града е приоритет номер едно на местната власт, като това е определящо за редица секторни политики. След като беше изцяло запълнен капацитетът на Фаза 1, в ход са дейностите за обособяване на Индустриален и логистичен парк – Фаза 2, в който българската и чуждестранна индустрия да се настани при първа възможност. Със своята близост до най-големия бургаски жилищен комплекс - "Меден рудник", и до пътен възел "Юг" логистичният парк ще предостави чудесни възможности за развитие на бизнеса.

По отношение на туризма и курортните дейности развитие се търси по морския фронт на града и разширяването на публичния достъп към пристанището с още интересни и разнообразни проекти, които да наситят зоната с все повече социални функции. Едновременно с това ще развиваме и агломерата Ветрен - Банево, където обособяваме зони за курортно строителство, като по този начин ще търсим инвеститори за изграждане на балнеоложки комплекси и СПА туризъм. При наличието на такава благоприятна устройствена среда и природни дадености зоната неминуемо ще продължи да се разраства и да буди инвеститорски интерес.

По оста за градско развитие посредством инфраструктурна свързаност община Бургас е подела икономически много правилна инициатива, като извършва прединвестиционни проучвания и възлага изготвянето на концептуални подходи за разширение на областната пътна мрежа. Това се случва с намерението за изграждане на четирилентови пътища за свързаност със съседните общини, като в ход са първите проучвания с предложения за трасета на четирилентови пътища до Малко Търново, Средец и Айтос, което неминуемо в бъдеще ще изиграе положителна както демографска, така и социализираща функция за изброените населени места. 

Другите приоритети за развитието на Бургас са в насока медицина, здравни грижи и образование, или ако трябва да съвместим тези компоненти в един общ, бихме се съсредоточили върху утвърждаването на града като регионален център за образование в областта на здравеопазването. В тази насока вече действащият факултет по медицина към университета "Проф. д-р. Асен Златаров" произвежда кадри, а инвестициите в областта на здравеопазването - както частни, така и общински, ще доведат до пряката реализация на тези високообразовани млади хора на пазара на труда. Важно е да споменем, че са в ход и прединвестиционните проучвания за изграждане на нова детска болница, която да обслужва цялата област, като ще се търси нейното оборудване на най-високо професионално ниво, както и добрата й инфраструктурна свързаност със съществуващите здравни заведения и подходи, както и изграждането на нови такива, които да я направят възможно най-лесно достъпна. 

Първопремираното предложение на архитектурно студио "Вамос" в конкурса за зоната за обществен достъп

Какви са основните посоки, територии и квартали, в които ще расте Бургас?

- Урбанизираната градска територия e почти изчерпанa от възможности за ново застрояване, затова изнасянето на обитаването в новите зони и разтоварването на старата градска територия е от стратегическо значение. Предвидените нови жилищни територии са с ниски показатели на застрояване, като целта е формирането на устойчива среда с повече озеленяване и комфорт, а с изграждането на тези зони ще се търси равномерно разпределение на населението по квартали и населени места. Забелязва се трайна тенденция за изнасяне на обитаването от стария град към малките населени места, като този процес се характеризира с ръст на строителството на еднофамилни и малки многофамилни жилищни сгради в кварталите и малките населени места.

Териториите с възможност за реализиране на ново жилищно строителство са разширението на квартал „Банево“ (изток и запад), както и местността Острица, разширение на жилищна зона в квартал „Долно Езерово-север“; местност „Ъгъла“ в кв. "Сарафово", разширение на зона „Минерални бани“, разширение на квартал „Крайморие“, разширение на зона Б и Д в жк „Меден рудник“. Перспективна зона за развитие са и териториите по протежение на път I-6 Бургас - София, които след изпълнението на проекта за Северен обход и връзка с път I-9 Бургас - Варна, би се явил като сериозен притегателен център за проектиране на смесени сгради с удобен достъп и комуникативно местоположение. Допълнително за развитието на тази зона ще допринесе и обособяването на бившия Общински разсадник на 9-и километър като промишлена и бизнес зона. Тази зона може да служи като вторичен градски център и междинна точка за развитие към кв. "Ветрен" и осъществяване на връзката сухоземен - морски град.

Все по-дисперсен или малко по-компактен град? Кои зони остават нереализиран градски капитал и как може да бъде стимулирана инвестиционната активност?

- Структурата на града винаги е била характерна със своята дисперсност, като това не значи непременно разпокъсаност, а по-скоро формиране на по-голям брой локални урбанизирани центрове, всеки със свой собствен устройствен статут и характерен начин на функциониране. В различните квартали мерките са различни но редуцирането на трафика, увеличаването на паркоместата и насищането на зелената система, като че ли се отнасят за всички едновременно. Трябва да бъде осигурен баланс на обитаване чрез уеднаквяване на възможностите за спорт, културна програма, паркова среда, търговски услуги и работна заетост. Всеки квартал трябва да бъде самодостатъчен - да предлага различен ландшафт и мащаб, но еднаква градска тъкан и структура.

Що се отнася до инвестиционната активност, тя винаги е била цел на общинската администрация, като в най-голяма степен това се потвърждава от проектирането и изграждането на необходимата транспортна и комуникационна инфраструктура към райони със заявен инвеститорски интерес. Отработена стратегия за стимулиране на частни инвестиционни намерения е предоставянето от наша страна като администрация на лесна, достъпна и предвидима среда за бизнес и инвестиции. Разковничето тук е в добрата комуникация и взаимосвързаност на общинските екипи, осигуряващи „бърза писта“ за инвестиции, от една страна, и на бизнеса и неговите звена за менажиране на проекти, от друга, за да се постигне баланс и добра кохезионна политика на местно ниво.

Какви са приоритетите в областта на инфраструктурата - основни пътни артерии, жп връзки, връзка с летището?

- Няколко от големите инфраструктурни проекти засягат жк "Меден рудник", като предоставят алтернативни трасета за връзка на комплекса както с града, така и с пътя Бургас - Созопол. Проектират се две нови кръгови кръстовища и локална улица по бул. "Захари Стоянов", които се очаква значително да подобрят трафик условията в тази натоварена зона, явяващ се за момента единствен входно-изходен пункт за най-големия жилищен район в Бургас. Също в процес на разработка е и изцяло нов пътен възел, който да свърза югоизточната част на комплекса с главния път Е87 за Малко Търново и пътя Бургас - Созопол, явявайки се едновременно с това и втора много важна входна артерия за зоната на "Меден рудник".

През тази и следващата години предстои масово проектиране и изпълнение на улици в централната градска част. Голямата част от тях ще бъдат павирани, за да запазят автентичния си облик и да придадат на централните части една по-различна атмосфера. Тяхното изпълнение ще бъде съпътствано от цялостно обновление на подземната инфраструктура, нови бордюри, паркоместа, където е възможно, както и интересна градска мебел. Не можем да не споменем като основополагащ и предстоящата скорошната реализация на първия етап от Северния обход на Бургас, свързващ директно трафика от магистрала "Тракия" с път I-9 Бургас - Варна и съответно курортните комплекси на север от града. Освен за разтоварването на транзитния и туристическия трафик предвидените локални платна по протежение на обхода ще допринесат за развиването на локални икономически зони с гарантиран достъп и удобна комуникация.

По отношение на връзката с летището и перспективното реализиране на железница с направление жп гара Бургас – летище Сарафово са направени проучвания на трасета, осигуряване на парцеларни планове, отчуждителни процедури, радиуси на завиване, обследване на сервитутни отстояния и фиксиране на прогнозни стойности на бързата жп връзка тип „шатъл“. Мотрисите се предвижда да са електрически, възможно най-компактни, безвредни и мобилни, като има идеи да се използва „чек пойнт“ за регистрация на пътниците за летището още в центъра на града. С изграждането на подобен тип интердисциплинарна свързаност Бургас ще доразвие своята транспортна инфраструктура и ще стимулира трайно туристическия поток.

Иконична сграда с футуристичен дизайн и необикновен силует ще приюти планетариум, част от детски научен център

Как ще продължи отварянето на града към морето и как ще коментирате развитието на "Супер Бургас"? Какво е мястото на най-новия конкурс и неговите резултати, на чието жури вие бяхте председател?

- Концепцията за Зоната за обществен достъп се измени с годините, но посоката продължава да е същата – отваряне на града към морето и постепенно отвоюване на контактните зони с водата от тежката промишленост и производства. В тази връзка не може да не споменем една дългогодишна цел на града, а именно да се утвърди като конгресна и ориентирана към професионалните събирания дестинация. Със строителството на новия Конгресен център в близост до Морската гара тази цел има всички условия да се превърне в реалност. Сградата може да поеме значителна част от браншовите събития на различни гилдии, като разполага с достатъчен капацитет и оборудване на най-високо ниво.

Друга значителна крачка в насока развитие на зоната за обществен достъп беше и конкурсът за обособяване на ново площадно пространство и зона, наситена с публични функции в тила на 79-о корабно място на пристанище Бургас. Първопремираното предложение на архитектурно студио "Вамос" се характеризира с много позитиви за бъдещето развитие на тази контактна зона, като представя един модерен прочит на съвременното градско пространство, наситено с различни функции и таргетиращо различни възрастови и социални групи от обществото. Концепцията на новия градски площад се простира не само на най-голямо устройствено ниво, а и на средно и малко в детайл, което прави проекта не само характерен със своето окрупнено мащабно формообразуване, но и със своето интелигентно зониране и създаване на множество индивидуални интимни пространства.

Именно тази мултифункционалност и ненатрапчива сепарираност на дейностите прави решението на зоната много удобно както за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи, така и за перспективното ползване на площадното пространство. Основен композиционен център на разработка е пресечната точка на пешеходния подход откъм ул. „Александровска” и кейовата стена, като на това място се разполага основното площадно пространство, а силуетът на цялатa композиция се обогатява и завършва от вертикален акцент – метален шпил, разположен на най-високото място на повдигнатия площад по начин, ненатрапващ се спрямо пристанището и морската шир начин. Въпросният шпил неминуемо ще се превърне в един добре разпознаваем акцент и визуален завършек, видим по цялата дължина на главната улица и маркиращ отдалеч площадното пространство.

Разработката е безспорно съобразена със специфичния характер и атмосфера на сградите на Агенция "Митници", жп гарата, новата автогара - терминал "Юг", и сградата на ДП “Пристанищна инфраструктура“, като запазва качествата на средата, допълва ги и ги доразвива с осигуряване на нови композиционни форми, съвременни материали и елементи на градското обзавеждане. Проектното решение осигурява пълноценен обществен достъп, като толерира най-вече трасетата на пешеходното движение, обвръзката със съществуващи улици и безопасните и безконфликтни условия за движение на всички участници. Добре замислена достъпна среда, създаване на характерни пространства и интересно формообразуване, интелигентно проучени и разпределени функционални зони, ясни и модерни предложения за облагородяване и ландшафт, плавна игра с обемите и височините са силните точки на концепцията, която неминуемо ще се превърне в едно ново красиво и функционално градско ядро.

Младежки павилионни пространства, генерирани чрез параметричен дизайн и сложно моделиране

Кои са ключовите обекти, за които до момента не стана дума, за развитието на потенциала на града като инвестиционна и туристическа дестинация?

- Две са зоните, които в най-голяма степен ще допринесат за перспективното развитие на туристическия потенциал на града. Едната е района на парк "Езеро", където предстоят частични интервенции, свързани с инвестиционни инициативи за облагородяване и социализиране на зоната, и второ зоната на пристанище Бургас в частта й за обществен достъп. Именно в зоната за обществен достъп в непосредствена близост до Морска гара Бургас ще бъде ситуирана нова иконична сграда с футуристичен дизайн и необикновен силует, която ще приюти Планетариум, част от Детски научен център. Самия научен център със своите образователни помещения ще бъде част от сградата на Морската гара на две нива, с множество научни инсталации и демонстрационни зони. Двете звена ще функционират в синхрон, като се предвиждат няколко ежедневни прожекции в сградата на Планетариума, чието строителство ще започне в най-кратки срокове. Интересното по отношение на дизайна му е, че цялата обвивка на сградата се предвижда от неръждаема стомана с огледално покритие, което да отразява ограждащата го среда. Покритието на сградата и нейния силует нямат аналог в страната и дори Европа поради сложните технологични процеси за постигане на огледалния и непрекъснат ефект на металната повърхност, както и множеството инсталационни процеси във вътрешността на сградата, която се характеризира с много компресиран обем и малка стъпка на земната повърхност поради обтекаемата си форма.

В програмата за изпълнение на обекти е заложено изграждане на културно-образователен и туристически център, посветен на рибарството в рибарското селище Ченгене скеле, както и нов експозиционен и демонстрационен център в туристическия комплекс „Акве калиде“. И двата обекта имат възможност да облагородят и наситят с функции зони, които не са развили напълно своя потенциал, като комбинират археология, традиции и характерни местни особености, особено ако се утвърди и стратегия за тяхната взаимосвързаност като обекти на туризма.

Дайте пример за лесни, евтини и бързи мерки, които да помогнат градът да стане "по-приятелски" към обитателите?

- Със сигурност най-ефективният начин за постигане на по-добра градска среда е оптималната поддръжка на вече реновираните обществените пространства, градска мебел и озеленяване, или с други думи, малките детайли от градския ландшафт, които обаче са като че ли най-видими и лесно забелязващи се сред ползвателите на средата. Именно в тази насока по идея на кмета г-н Николов, работи вече почти година и ново звено за бързи градски ремонти, което се грижи за подадените сигнали от граждани, като в най-кратки срокове извършва аварийни намеси, за да осигури устойчивост и естетика в градската среда.

Важно е градът да се отвори към своите обитатели в младежкия спектър 15 - 29 години, като за целта смятаме да проектираме и изпълним през следващите години младежки културни пространства на открито както в самото градско ядро, така и в Приморски парк и парковете на жилищните комплекси. Това ще бъдат наситени с неформални дейности, полупреместваеми обекти с характерен и запомнящ се дизайн, които да служат както за поле за изява на различни организации от неправителствения сектор, така и на дейности с изразена културна насоченост от богатата програма на община Бургас. Други мерки в тази насока ще бъдат взети и с организирането на художествени пространства на открито с помощта на филиала на Художествената академия и Дружеството на бургаските художници, както и независими артисти.

Говорейки за артистично оформление, е добре да споменем вече създалата се добра симбиоза между практичното и изкуството чрез програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. В Бургас тя се прослави с много голям интерес, изключително стройна организация и резултира както в много на брой обновени сгради, така и в добър качествено-количествен баланс и най-вече във чисто психологически и визуален ефект от прилагането на мерките. За сравнително кратък период с цената на много труд и административен ресурс бяха изцяло преобразени близо 200 многофамилни жилищни сгради с приблизително 18 000 жилища и около 40 000 обитатели. В резултат на това са подобрени условията за обитаване, финансовото положение на ползвателите и се редуцират вредните емисии във въздуха. Като цяло обликът на жилищните комплекси се промени и въвеждането на единна цветова схема за фасадните решения беше стъпка в правилната посока и даде подреденост и оригиналност на зоните. Постепенното изпълнение на тези мерки в съзвучие с добре разписана програма и ясен план за действие вече резултира успешно в така нареченото фасадно градоустройство, като цели райони вече имат своята разпознаваема визуална идентичност.

1 / 2

Симбиоза между практичното и изкуството чрез програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

2 / 2

Какъв ще бъде главният архитект - администратор, експерт, мечтател?

- Главният архитект ще бъде визионер, което не изключва нито едно от цитираните определения, а по-скоро ги обединява с различна степен на превес, в различни ситуации и спрямо разнородни казуси. Мисля, че е безспорно влиянието на административния капацитет за експертното мнение на един истински професионалист и човек, който гори в професията си, още повече ако става въпрос за архитектурата в частност. Моята роля в развитието на града ще бъде трайно свързана с подобряване комфорта на обитание на градската среда от най-малък детайл, през средно устройствено ниво на градската тъкан до общия градоустройствен мащаб.

За целта като администратор ще се концентрирам върху перманентната комуникация и организационни способности, които да подобрят директната връзка между администрация, възложител, проектанти и надзор. Като експерт за мен е важно да се отсява стойностното на няколко нива, първо, като качествено-количествено изражение на документацията, второ, като умение за облекчаване на нормативната база и нейния гъвкав прочит, така че да е водеща законовата рамка, без тя да формообразува. И накрая като мечтател за мен е важно да имам неугасваща искра в работата си, която предходните две длъжностни характеристики да не потушат дългосрочно. Моята лична цел и кауза е Бургас да се развива динамично и прогресивно и да заеме полагащото му се място в модерния свят.


Пълния текст четете в бр.4 на сп. ГРАДЪТ

Обратно нагоре ↑