Сгради

Архитектът художник Белин Моллов

Споделяне

Изпитвам огромен респект към архитектурното наследство като фактор за неповторимата идентичност на градската среда. Когато наследството съществува в хармонично единство с природата и съвременните тенденции в развитието на обществото, тогава градът се възприема като желана жизнена среда и важна предпоставка за просперитет. Оригиналността в интерпретацията на наследството събужда въображението, пленява духа, запомня се, стимулира положителното отношение и създава дълбоки емоционални връзки с града, което се отразява стимулиращо на неговите граждани. Днес ние създаваме това, което един ден ще стане част от историята на града и което следващите поколения ще се стараят да опазват. Така нашата „настояща история” се вписва в образа на града, а ние искаме тя да бъде истинска, ангажирана, изразителна, трайна и интересна.

Идеята на моите изложби е да се провокира интересът към архитектурни паметници, сгради и ансамбли, които пренасят очарованието на отминали епохи, възпитават и поддържат чувство на принадлежност към средата в която живеем, създават самочувствие за това, че ние сме носители на традиции, които пазим и ще предадем на тези, които идват след нас. Всяка сграда, която днес ни възхищава и ни кара да се чувстваме горди, че сме родени и живеем в този град, има своя история и съдба. Тя е създадена от вдъхновението на някоя творческа личност, човек, за когото трябва да знаем, да си спомняме и да почитаме. Използвам възможността заедно с картините да споделя и моето разбиране като урбанист за значението на обществените пространства в градската среда. Съвременните публични пространства фокусират в себе си едновременно проблемите и културата на обществото. Те ярко отразяват сложните отношения между „локалното и глобалното“, между „насъщна духовност“ и „консумативен патос“. Въпреки че публичните пространства на града са огледало на настоящето, в тях се проектира и неговото минало, дори тогава, когато то е било безогледно заличавано. Публичното пространство е матрица на градската памет, защото градът е жив организъм, свързващ хората с техните ежедневни нужди и мечти.

Сега арх. Моллов е консултант и обучител, хоноруван преподавател по „Организационни проблеми на структурните фондове в България“, преподавател в УАСГ - катедра „Урбанизъм“. Има над 20 самостоятелни изложби в София и други градове в България и чужбина. Една от тях - „Европейски столици“, организирана през 2006 г., беше посветена на присъединяването на България към ЕС. През 2016 г. в София се проведе юбилейна ретроспективна изложба с над 200 картини, посветена на 70-годишнината на арх. Белин Моллов.

Картини и изложби, планове и идеи

- "От „Истамбул джадеси" до… "булеварда с лиричния ритъм" - в сградата на БАН предстои изложба с картини на всички архитектурни забележителности по бул. „Цар Освободител“ в София от Орлов мост до паметника на София пред Ларгото.

- „Долината на Места – между Пирин и Родопите" - в Ковачевица през юли 2021 предстои изложба с картини от общините Якоруда, Белица, Банско, Разлог, Гоце Делчев, Гърмен (специален акцент на Ковачевица), Сатовча и Хаджи Димово.

- Тематична изложба в Казанлък по време на Thracian Survivor - едно събитие на общината и част от ежегодния фестивал "Празници в Долината на тракийските царе" - покана от историческия музей в Казанлък.

- Архитектурните бисери на Северозапада - покана за изложба от музея във Враца.

- Българските манастири - културно-просветни и книжовни средища в България. 50 акварела на най-знаменитите манастири от цялата територия на страната, съпроводени с кратки текстове за историята и архитектурата на манастирските сгради, както и за творбите на изобразителното изкуство и артефактите, които се съхраняват в тях.

- Архитектурата на образованието в България до 1944 г. - университети, училища, читалища, библиотеки.

- Вяра и толерантност - храмовете на основните религиозни общности в България - православни храмове, джамии, синагоги, католически, протестантски и арменски църкви – техните истории, градители, дарители…

- Дунав - реката, която ни свързва с Европа. Архитектурното наследство на дунавските градове (2011 – 2021: 10 години от приемането на „Дунавската стратегия“)

- През 2021 г. се навършват 25 години, през които всяка година с издателство ИТУС е издаван календар с 12 картини, изобразяващи някоя архитектурно-историческа ценност – общо 300 акварела. Възможност за изложба!

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
belinmollov@abv.bg
www.facebook.com/belin.mollov.9#

Обратно нагоре ↑