2014-2020

Обновеният парк "Света гора" във Велико Търново може да се надгради с нови атракциони

Обновяването на парк "Света гора" във Велико Търново може да се надгради с още атракциони през новия програмен период. За целта могат да се използват възможностите, които предоставя финансовият инженеринг и възвръщаемостта на средствата, които впоследствие могат да се реинвестират в нови проекти

18 Май 2016

Обратно нагоре ↑