УАСГ

Немскоезичното обучение по хидростроителство в УАСГ вече е само двегодишна магистърска програма с ТУ - Виена

Това 15-годишно сътрудничество доведе до интензивни и близки контакти между сродните звена в двата университета - организираме например редовно българско-австрийски научен семинар по хидротехническо строителство вече с 6 издания и други съвместни мероприятия

29 Септември 2014

Страници

Обратно нагоре ↑