търговия на дребно

Как модерните технологии влияят на търговията на дребно в ЦИЕ?

Според доклада на Colliers търговците се стремят да задържат пазарни позиции като инвестират в технологии и съвременен дизайн на магазините, с цел да останат конкурентноспособни в среда на усилваща се дигитализация

28 Ноември 2014

Страници

Обратно нагоре ↑