Столична община

От 1 април заводът за боклук в столицата ще заработи на пълни обороти

От другия месец в завода за механично-биологично третиране на отпадъците на София ще се преработва 100% от битовите отпадъци на столичани. Бъдещата инсталация за оползотворяване на РДФ-гориво в ТЕЦ "София" ще се финансира по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020, като за нея е определена стойност от 135 млн. евро

31 Март 2016

Страници

Обратно нагоре ↑