Световна банка

Фискална дисциплина и упоритост в реформите срещу кризата, напомни Световната банка

Страните трябва да ускорят реформите през 2010 г. с фокус пенсионния и здравния сектор, образованието и да увеличат инвестициите в инфраструктурата, като в същото време се намалят енергийните субсидии.

26 Април 2010

Страници

Обратно нагоре ↑