пътна инфраструктура

28 оферти за проектиране и строителство на тунел "Железница" на АМ "Струма"

Индикативната стойност на поръчката е 250 млн. лв. без ДДС. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.Обществената поръчка е в 3 обособени позиции - за тунела, който ще е около 2 км и ще бъде най-дългият досега изграждан у нас, за пътя преди и за пътя след съоръжението.

29 Ноември 2017

Страници

Обратно нагоре ↑