подземни богатства

Предоставят се концесии за добив на строителни материали в находищата "Белинда" и "Чаирите"

Правителството предостави на фирма ЕВРОСТРОЙ - 2004", Кърджали концесия да добив на строителни материали за 35 години в находище "Белинда", община Момчилград и на фирма ЛОНГОЗ 04"– в находище "Чаирите",община Аврен.

02 Април 2014

Обратно нагоре ↑