план за действие

Кабинетът прие отчет за изпълнението на Първия национален план за енергийна ефективност

В плана е формулирана междинна индикативна цел за периода 2008-2010 г. в размер на 2430 GWh, което представлява 3 на сто от осреднената стойност на крайното енергийно потребление в обхвата на директивата за периода 2001-2005 г.

24 Август 2011

Обратно нагоре ↑