Павликени

Община Павликени ремонтира пътища и улици за 2 години и 1.217 млн. лева

Стойността на ремонта е 1 216 666.66 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е от 1 януари 2018 г. до 1 декември 2019 г. Оферти се подават до 28 септември 2017 г. Отварянето им е предвидено за 10:30 часа на 29 септември 2017 г. Обществената поръчка е разделена на 3 позиции.

29 Август 2017

Обратно нагоре ↑