ОПОС

КЗК спря проект за водния цикъл на Исперих

Офертата на класирания на първо място изпълнител не отговаря на изискванията на възложителя, като не доказва наличие на специфичен опит за двама ключови експерти в област проектиране.

09 Юли 2013

Страници

Обратно нагоре ↑