околна среда

България иска намаляване на съфинансирането по ОП "Околна среда"

Обсъждат се възможности за намаляване на съфинасирането на средствата от Кохезионния фонд за "Околна среда" от сегашните 20% на минимално допустимите от Брюксел 15%, съобщи министър Томислав Дончев.

10 Февруари 2012

Страници

Обратно нагоре ↑