обработваеми площи

Брюксел ще санкционира България за субсидиране на пустеещи земи

Дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" в ЕК е уведомила министерството на земеделието, че заради нарушения при директните плащания за площ през 2007 г. на България ще бъде наложена санкция от 20.2 млн. евро.

19 Февруари 2010

Обратно нагоре ↑