Министерство на енергетиката

Министър Петкова: Планираме строителството на IGB да започне до края на тази година и да приключи през 2020 г.

Изцяло е решен въпросът със структурата и източниците на финансиране на проекта: до 45 мнл. евро по "Европейската енергийна програма за възстановяване" и допълнително грантово финансиране от ЕС от около 39 млн. евро

11 Септември 2018

Обратно нагоре ↑