лизингова компания

Лизинг на имоти дава свеж ресурс на фирми и бизнес

Лизингът на недвижими имоти е единственият сегмент, който увеличава дела си в портфейла на компаниите от сектора, показват данните на БНБ за дейността на лизинговите дружества към края на миналата година.

22 Февруари 2011

Обратно нагоре ↑