кредитополучател

Лошите банкови кредити надхвърлят 9 млрд. лв.

Делът им спрямо общо предоставените от банките кредити за бизнеса и домакинствата вече е 17.43%. Ако се отчете и фактът, че част от банковото финансиране е под формата на овърдрафт, процентът на проблемните кредити достига 22 на сто.

24 Ноември 2011

Обратно нагоре ↑