Коридор 8

Стратегически коридор 8: Европейски приоритет за Западните Балкани

Консултант e mроф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, Асоцииран член на Българската академия на науките ипредседател на Български форум "Транспортна инфраструктура". Пълиня текст на разработата четете в бр. 1/2018 на ГРАДЪТ ИНФРАСТРУКТУРА

26 Март 2018

Обратно нагоре ↑