железопътна инфраструктура

"Фьосталпине ФАЕ София" със сертификат за инвеститор клас А

Фирмата е основен доставчик на компоненти за железопътната инфраструктура в страната и региона. Сертификатът се издава за инвестиционен проект "Конкурентно развитие" на стойност 5.017 млн. лв., който предвижда разкриването на 52 нови работни места.

10 Май 2015

Страници

Обратно нагоре ↑