железници

БДЖ ще получат 140 млн. лв. заем за оздравяване

Условие за предоставяне на помощта за оздравяване е българските власти в срок от шест месеца от датата на разрешаване на помощта за оздравяване да изпратят всеобхватен план за преструктуриране, който да бъде официално нотифициран.

09 Февруари 2011

Страници

Обратно нагоре ↑