електропреносна инфраструктура

ЕСО обяви търг за изграждане на нов електропровод 400 kV между Марица изток и Бургас за 129 млн. лв.

Оферти се подават до 9 октомври 2017 г., ще бъдат отворени в 10:00 часа на 11 октомври 2017 г. В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка обособена позиция се внася отделна опаковка с посочване на позицията, за която се отнася.

11 Август 2017

Обратно нагоре ↑