европейски фондове

Лесотехническият университет с модерна ИТ инфраструктура

Реализацията на съвременен Библиотечно-информационен център доведе до цялостно обновяване на наличната информационна и комуникационна инфраструктура между основните корпуси на Лесотехническия университет в резултат на европейски проект.

24 Юни 2013

Страници

Обратно нагоре ↑