Държавна комисия за енергийно и водно регулиране ДКЕВР

Окрупняване на ВиК сектора е в полза на инвеститорите

Предстои уедряване на ВиК-сектора, което ще помогне за привличане на инвеститори, а с предстоящи промени в законодателството ВиК-дружествата ще трябва да получат лиценз, за да работят като ВиК-оператори, заяви председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев.

02 Октомври 2012

Обратно нагоре ↑