Драгоман

Одобрено е европейското финансиране от 110 млн. евро за жп линията Волуяк - Драгоман

Одобрено от Европейската комисия е финансиране  от 110 млн. евро за модернизацията на жп линията Волуяк - Драгоман. Проектът предвижда удвояване на по-голямата част от траето  и подмяна на системата...

18 Юли 2022

Обратно нагоре ↑