депо за твърди битови отпадъци

Община Радомир ще иска 9,9 млн. лв. чрез ПУДООС за рекултивация на депото за битови отпадъци

Сега отпадъците се извозват до Перник. Със заповед на директора на РИОСВ от февруари 2016 г. е бе преустановена експлоатацията на депото за неопасни отпадъци в Радомир, намиращо се в землището на с. Кошарите.

26 Октомври 2016

Страници

Обратно нагоре ↑