депониране на отпадъци

Само една ценова оферта в поръчката за оператор на регионалната система за отпадъци в Плевен

Само една ценова оферта беше отворена днес в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на новоизградената по ОП "Околна среда" Регионалнална система за управление на отпадъците в регион Плевен за общините Плевен, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Пордим

05 Януари 2016

Обратно нагоре ↑