азотни окиси

ТЕЦ "Марица изток 2" снижава емисиите от азотен окис чрез реконструкция на котлоагрегати за 30 млн. лв.

Процедурата е отворена, двустепенна. Срокът за получаване на офертите и 2 октомври 2017 г., заявленията ще бъдат отворени в 13:00 часа на 3 октомври 2017 г. Прогнозната дата за изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати е 4 декември 2017 г.

01 Септември 2017

Обратно нагоре ↑